Makedonski Vesnik vo USA/Canada
Makedonski Vesnik vo USA/Canada
DJ_SHEMA www.makedonskiglas.com Претплата: Годишна претплата на неделниот весник “Македонски Глас” изнесува $60.00 за САД и $75.00 за Канада. Во цената се вклучени 52 изданија на весникот , таксите и поштенските трошкови. Моментално е во изработка новиот “веб сајт” на “Македонски Глас” и можноста да се претплатите на интернет ви е скратена. Единствен начин да се претплатите е да ни ги пишете вашите информации на е-маил: [email protected] Писмено да ни ги пратите вашите информации Makedonski Glas 400 River Drive Garfield NJ 07026 Или да се јавите на нашите телефонски броеви: (973)546-1099 (973)668-7848 (973)277-6969
slasa da ne e ACO glaven urednik