Албанска шпионажа во Македонија
Албанска шпионажа во Македонија
Error4O4 Случајно се најдов на еден македонски сајт и види што најдов.......

---------------------------------------------------------------------
кликни на линкот

http://us.geocities.com/aleksgreat/siptarski_picki.html

--------------------------------------------------------------
SLaCk Generalen sekretar i portparol na NDP e Xevat Ademi, roden na 08 dekemvri 1962 godina vo selo Golema Re~ica, `ivee vo selo ve{ala, a vraboten e vo kni`arnicata na "Rilindija". Sopstvenik e na privatna firma, poseduva motorno patni~ko vozilo marka Golf 2, bel, so registarska tabli~ka TR-9161-A. ^len e na ONA i glaven organizator za sobirawe pari~ni sredstva za ONA. Na 26 april 2000 godina Xevat Ademi pobaruva pari~ni sredstva i poddr{ka od Emru{ Xemaili za nabavka na posovremeno oru`je za potrebite na ONA. Vo Republika Makedonija vodi aktivna kampawa za osloboduvawe na Fazli Veliu od zatvor vo SR Germanija. Pokraj vrskite so Kastriot Haxirexa, aktivno e povrzan i so DUI. [ef e na tajnata slu`ba na OVK vo Makedonija. Istovremeno e lider na AK[ ili na ANA. Inaku pogore spomenatiot Emru{ Xemaili e osnova~ na AK[ ili ANA, eden od liderite na tajnata slu`ba na KZK, a osnova~ e i na Narodnoto dvi`ewe na Kosovo, pokraj Veliu, Ahmeti, M. Xaferi, komandant na OVPMB so upori{te vo selo Dobro{in. Xevat Ademi inaku e i pretsedatel na zdru`enieto na politi~kite zatvorenici so sedi{te vo Tetovo. Kako agent na SIGURIMI od 1989 godina i glaven operativec za Tetovo so jasni instrukcii za budewe na nacionalnata svest na Albancite za "nivnite avtohtoni teritorii". Vo tesna vrska e so kosovskite profesori, me|u koi e i Fadiq Sulejmani (rektorot na parauniverzitetot vo Mala Re~ica), so koj vo 1990 godina vo [ipkovica i ^egrane na eden sobir zaedno }e nastapi i }e go definira albanskiot nacional-{ovinizam vo Republika Makedonija (pokraj Nevzat Halili, Drita Statovci i Teuta Arifi od DUI), zaradi {to podocna }e bide predmet na {iroka obrabotka na DBK i }e zaglavi vo zatvor zaedno so Kastriot Haxirexa, komu po izleguvaweto od zatvor SIGURIMI ili [IK mu dava diploma za zavr{en stepen na novinarstvo vo Tirana, ~ija diploma vo Makedonija ekspresno }e se nostrificira… …@ena na Mersim Polo`ani e Emina Polo`ani, koja na 28 juli 1997 godina be{e uapsena zaradi izmama na {est gra|ani za izdavawe amerikanski i kanadski vizi preku firmata "Anila marketing" od Struga koga bea pronevereni okolu 40.000 SAD $, a Mersim Polo`ani be{e zamenik minister za pravda. Inaku Mersim Polo`ani od selo Livada stru{ko poteknuva od semejstvo koe pretstavuva edno od najgolemite privrzanici na italijanskite i germanskite SS-trupi pod pokrovitelstvo na Selman Me~o, koj vo 1942 godina vo Struga go formira{e "Bali kombtar" vo kafanata "Dva galeba" vo Ohrid. Glaven za okrugot za Struga be{e eden od familijata na Polo`ani po ime ^erkez Polo`ani. Podocna, vo 1968 godina, Aziz Polo`ani gi obnovi vrskite so SIGURIMI i stana glaven operativec i glaven kurir za stru{kiot region, zadol`en za fotografirawe na voeni objekti i stanici na Policijata. A be ova e staro zaboraveno e da se dodade deka sega Dzevad Ademi ne e veke vo ilegala tuku e ambasador na Makedonija vo Bugarija a Aziz Polozani e Minister za Obrazovanie blagodarenie na SDS.