ФФМ со лиценца за квалитет
ФФМ со лиценца за квалитет
a-pin-dim

Фудбалска Федерација на Македонија и официјално го доби сертификатот за квалитет од Societe Generale de Surveillance(SGS) , лидер за контрола во сертификациската индустрија.
Целта на сертификатот е да осигура конзинстентност и еднаков третман кој ќе се применува од давателите на лиценца за клубовите.
Доделувањето на сертификатот обезбедува сигурност дека УЕФА клубската лиценцна шема е еднаква за сите фудбалски асоцијации и дека клубовите довиваат еднаков третман во процесот на лиценцирање.
Сертификатот е со важност од три години во период од 2004 до 2007 година.