������� �� ���������
������� �� ���������
cabrini ������� ��� �� ���� ��������� ����� �� ����� ����� � ������ �������� �� ���������. ����� � ������� �������� ��������� � ��� ����� �� ����� ����������� ��� ���� �� ��� ������� ����� ��� ����� �������?
sardaukar ���� ������� �� ������ �� ���� � ���� ��� ����� �� ��� ���� �� �� ����������� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ���������. �� ����� ����� �� ��� � ���������� ������� � �����. ��� ��� ����� �������� �������� ���� ����� �� �� �������. ����� ���, ����� ��� ���. ��� ��� ����� ������ ������� - �������� ��� �������, �� �� ��� �����. ����� �� ������ ����� �� �� ����� �� ��� ������� �� ��� ������������� ������� ���������� � �� ��������. ���� ��� �� ����� � ������� ��� ��� ����� �� ��� �� ����� �� �����. �� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� ��������. ��� �� ������� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� ���� ������ �������� �� ��� ��� �� ������ ��������� �����, ��� ���� �� �� �����������. ������ ������ ��� ��������� �� ������, ���� ��� �� ���� ���������, �� �������� ���������, � �� ������ ��. ������� ��� �� ����� �� ����� ���� �������� ���� �� ���� �� ���������, � ������ ������ �� �� ���������. ������ �� ������� ����, ������ �������� ������: ��� ��� �� ���� �. �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ������� ������ �� ��� ���� �. ��� ������� �� �������� ������� �� ������ ���� ����� ����� �� �� �����. ������������ �� ���������� �� ������� �� ������������� � ���� �� ������ ������ �� ��������������. 15-16 ���� ���� ��� �� �� ������. ������ ���� ����� ���� �������� ����� ������ �� ������� (�� 1054 ������������ �����). ����� ���� ����� ������� � ���� ������ �� �� ���. �� ��������� � �� ������. ������ �� ���� ���� ����� 16 ���� �� �� ������� ��������� �������� ���� ������� �� ���������� ����� �� �� ����� ������. ����� �� �� ������� �� ������� �� ��� ���� �����. ����� � ���� ������� �� �������� �� ���� �� ���� ��������� �� �������� ����� �� �����. ���� ��� ����� �� ��������������� �������� �� �� ��������. ����� �� �� ������� �� ��� ������� �����, ��� �� ���� ���� �������� �� ������ ����� ����� ����� �� ������� �� �����. �� ��������� �� ������ �� �� ����� ����� �������� �� ��������� ���. ���� ��� ����� ������������� ����� (���� � ����������������) ����� ����� ����������� �����. ���� ����� 16 ���� �� �� ������ ���� ������� �� ������ �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� �� ������ ���� ���. ��� �������� (���� � ������ ��� �������� ����������) �� �� ������� ����� �� 16 ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ������. �������� ����� �� ��������� �� 2-3-4 ���. ���� ����� ��� �� ��������� ���� ������ ���������� �� ��������� �� ����� ������� ���� ��: ������ �� �� ����� ��� ����� ���� � �����. ����� ��� ������� �� ����� �� ����������� ���� �� ������ ����� �� �� ����� ������������ �� ������� �� ����������� ������� ��� �� ���������� ����� �� �������������, � ����� �������� �� ���� � ���� �� �� ��������� �������� ������ ������ ������� � ���� �� ������� ���� �������� � ������� �� ������� ������ ���� �������� �������������� ������ ��������� ������ ������������. ��������������� � ������� ������� ��� ����, �� �� � ����. ���� �� ���������� �� ��������������� ���������� ������� �� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ������� �� ���� �������� � ������� �� ������ �� �� �������� �� �� �������� ���� � ��� �����. ���弝� ������� �������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ����� ���� ����. ����� ����� �� �� ����� �� �����... � ����� ����� ��� ��� �� �������. ��������� � ������������ �� ��� �������� �� ������������� ����� ��� ���� �� ��������, � � ���� ������. �� ������ �� �������� ������� ��� ���� � ����� �� (����� ������ �� �� ������� � ������) �� ���� �� �� ������� ���� �������. ��������� � ���������� �� ���� �� ���� ��������� ������� �� ������� ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� �� ������� ��� ����. ���弝� ���� ���� ���� � ����� �� ����� ���������� �� ������ � �������. ��� ���� ����� �� �� ����(�) ���弝� ����� �� ���������� � ����� �� ��� ���� �� �� ������� ����. ����� ������������ �� ���� ����� ����� �� ����(��) � �� �� �����(��). ��� ����� �������� � �� ��� �� 20 ���. ������� �����, ����������, ��������� ������� �� ������� ������������. �������� �� �� ���������� � ���������� �� ������ �����. � ��� �� ������� ��� �������� �� ����� ���� � �� ���� ��������� �� ����� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������� �� ������ �������� ��� �� ����� �� �� ������������ �� ��� ����, � ���� ��������� �� ������.
sardaukar ����, �� ����� ����� ����������� �� �������� ����� ����� ��������� ������ ��� �� �� ������� �� ���� ���� �������� �� ������� �� ��������. �� ������ ���弝� ���� �� ���� �����, ����� �� ���� ��������� ��������. ���� ����� �� ������������� � ���: ������ ��� ����� �� ����� ��� ����� � ���������, ����� �� � ������� �� �������� ��� ������ �� �� ����, � ��� ��. ���弝� ������ �������� �������� � �� ����������� ����������� ���� �� ���� � �� �������� ����� ����� �� �� ������� ���. ����� �� �������� ���� �� ����� ���� ������ ��� �� �� ��������� �� �������, � �� �� �� ��������� ������. ����� ����� ���� �� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���� �� ����, � ����� ����� ������� �� �������� � ��� ������ �� �� ����, � ��� ��.
StormAngel Eve eden dosta interesen tekst.[;)] ����������� ���������� �����, ��� ���������� �������� �� ������, ���������� ������ ������������ �� ��������, �� ����� ������������� �� ������� ������ �� �� ���� �������, ���� �������� ������������������. �� ���������� 15���� ������ ����������� ������� � ����� �� ��� �� ����������� ���� ����� ������� �� ���������� �� �������. �� ���� �������� �� ��������� ����: �� ������� ��������� �� ������� � ����������, �� �� �� ������� �� ���������� �� ����� ��� � ���������� ������������ ������� ��� ����� �� �� ����� �� ������ ������. � ���� �� �� ���� ���� ���� ���� ������ ��������� ���� ���������� � ����� ���� �����. ���� �� �������� �� �� ����������� �� ����� �� �������� ���� ���� ��� ����������� �� ������� ������ �������� (������ � ����) �� ������� �� ����� �� ���������. ��������, ����� ���������� ����� �� ���� �� ������ (��������� ��������� �� �������� �� ������������ �����), � �� ��������� �� ����� ��������� �� �� �� �������� ��� � ����������� ����� � �� ��� �� ������� �� �� �������. ��� ������ �� �������� �������� ������� �� ����� ������ �������� � ������������ ��� ����� ����� �������. ����� ����� mainstream ����������� (�� ������ �������������) ������ �������� �� ������������ �� �����, � ��� ���� �� �� �� ���������� ���� ��� ����� ������ ���. ���� ��� �� ��������� ��������� ����� ���������� ����� � ����� ��� ����? ��� � ����� ���������� ������� ��� �������� �� ���� �������� �������� �� �� ���������� �� ������������ �������� �������, � ���� �������� ��������� ����� �� �� ���������� �� ������� �������. �����, �� ���� �� �� ������� ���� ��������� �� � �� �����. ��� ��� �� ��������� ���� �� ������� ���� ��������� �� �������������� �� ����� ������ �������� � �������� �� ����������� ��� �� ���� �� ���� ���� �� ����������. ����, ����� ����� �������� ������ ����� �� ������������ �� ��������. �� ������, �� ������������� ��� �� ���������� �� �� ���� �� ����� �� ������������� ��� ��� �� ������� �� ��� �� ���� ������༝� �� �� ����� ���� ������� �� �������. �������� �������� ��� ������ �� ������ ������� ������ ��� ����� �� �� �������� �� �������� �����, ���� �� �� ������� ���� ��������� � �������� ������. �����, � ���� ������ �������. �������� �������� �� �� ����� ������������� � ���� ��� ��������� ����� �� ���� �������� (�� ���� ����� �� ��� ��� �� �� ������) �� ��� ����, �� ������ �� ��� �� ��������� ���� ����, ������� ������ �� �� ������� �������. ����� ���� ���� �� ������� ��������� �� ���� �� �������� ������ ��������� (����� � �� �� ������������) �� �� �����. ����� �� ��������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ���� �����. �� ������ ������� ��� ���� ������ ����� �� ��� ��������� �� ����� ���� � �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ������� ��� �� ���. ����� �� �� �������� ���� ���� ���� �� �� �� ���������� � ������� �� �������� ����������� ����� ���������� ���������� �� ������������ �� ������� � �������� �� ����, ��� ������� ����� �� �������� ���� �����. ������� ����� �� ����� ���� ���� ������� ������� �� �� ���� ���� ��� �� ����� �� �� �����������. �������������� ��� ������ �������������� ������� ��������� ����� �������. ������ ����� �� ������ �� ��������� �����-����� � ���� ��������� ����������� � ������������� �����. �� ����������� ����� ������� �� ������� ���� ������� � ��������� ��������������� �����, ��� �������� �� ���������� �� ����� �����. ���������������� ������ �������� �� ����������� �� ������� �� ������� �� 19 ���. ��������� ����� ������� �� ����������� ������� �� ���������� � ����������� ��� ������. ���� �� ����� ������ ������, �� �� ������ � ��������� ���� ������, �� ���������� �����. ����������� ��� �� �������� � �� �������� �������� ����������� ������ ����, ����� ���� ������ �� ��������������. �������� ����� �� ���� ������� � ������ �� ���������� ������. ��������� �� ���� ����� ��������� �� ���� ��������. ��� ��������, ���� ���, ����� �������� � 10�� ���� ��������, ������� � ����� ����� ���������� �� �����. �������� �� ��������� �� ������ ����� ����, ���� �������-������ ������, �� ������� ���� �� �� ����. ��������� ��������� ����� �� ����� �� ���������� �� �������� ����� �� ����������� ���� �� ��� � ���� �� ������ ����� ���� �����༝� ���� ���� �� ���� �������� �� ������ � ���� �� �� ���� �� ����������� �� ���. ������� ������������ � ��������� (����� ����� � �� �������� ����) �� ��� ��� �� ���������� �� ������ � �������� ���弝� ����������� � �� ����� ���������. �����, �� ��������� ��������� �� ���� #61514; ������� ��������������� ��� � �������� �� ����� ��� ����� �� �����, �������� �� ������� ��������. ������� ��� �������� ��� ������, �� �������� ���� � �� ���, �� ����������� ���� ��� �� �������� �� ���. ���� �� �� �� ������� �������� �� ��������� � ��������� �������� �� ���, ������� � ������ ������.. ���������� ������� ���� ���� ������� �� ������. ��� �� ���� �� ������������ ������ (����)����������� ���������� �����. �� ��� ����� �� ����� ������, � �� ��������� ���� �� ������ ��� ����� 6 �������. �� ����� ������ �������� ��������. ��, ��� �� �������� ���������� �������� �� �� �� ����� ���� �� �� ��� �� �� �������. ������� ������ � �� ��������� �� ������ ����� ���� � �������, �� �������� �� ������ (��� ������ ��� � ������� ��� �� ���). �� �������� �� �� � ����� ���� ������� ���� ���, ����� ���� �� �� ����� �� ���� � �� ��� �� ������� ��. ���� ��� �� ���� �� ���� ������ #61514; �� ���������� �� ���� � ���� � �������� �� �� ������ �� ����. ���� ����, � ���� ������� �� ������ �� �������� �� ����� � �� ������� ������� �� ��� ���������� �� ������. ���������� ������� ������ �� �� ����������� ����� ������. �� �� ����������� �� ���� ���弝� ������� ���� ������� ����� �� ����� ��� ����� ������ �� �����. �� ������ ��������� � �������� ������� �������� � ��� �� �������� �� ��������� ��������, ������ ��� ��� � ������ ����� 1 �������� � �� �� ��������/������. ���������� ������� �� ������� ����� ��� ���� �� 1879 ������. ��������� ������ �� ���� �� �����������, ���. �������� ��� ������ ���������� ����� �� ��������� � ���������� �� � ���� �������� ����� � ������� ��� �� ����� ��������� �� ����� ��� �� ������ ��� ����� �� ������. �������� �� ���������� �� ���� ����� ����������� � ������ ��� �� ����� ���� �� ����������������� �� ����� �������. ���� ����� �� ������������� ������ � ������������ �� ����� �� ��������. �������������� � ������� �������� �� ���������� �� ���, ����� � �� ���� �� �������. ���� � �� ��������� ���������� �� ������������� ��������, ������ �� ��� � ������ ���� � ����� �� ����� �� ������������..... ...����������.. Copyright Julls @ www.bagra.org
cabrini ����� ���� �� �� ������� �� ����� �� �� ��������� ��� �� ����� �� �� ������ �������� ������� � �� ������ �� �� ��������� �� ������� �� ���� �� ��� ������� �������. ������ ��� �� ������ ��� �� ������� ���� ���������� �� ��� ������, ���������� �� �� ��������� ����� �� ������ �������� ��� �� �������� �������� �� ������� �� ������� �� ���� �� ������������. ��� ��� �� ������ �� �������� �� ������ ������������ �� ���� ������ ����� ���� ������ ���� �� ������ ������ �������� �����. ��� ������ �� ���������� � ��� ������ ����� ����� �� ��� ����, ����� �������� �� ����� �� �����, ����������, ����� �� ����� � ������������ �� ����.
dejan jehovi svedoci, nemam nisto protiv....ama tuka dovolni ti gi ima, isto ima dovolno makedonci vo taa religija/sekta....isto i drugi balkanci. sum slusnal deka ako so vo jehovite, i ako ke zemes drug covek ili familija da vleze vo jehovi svdoci, togas $2000 ke zemes ti!! ne fala.
Great_Macedonian hehe... neka mi cuknat navrata nosot ke im go puknam. Ednas na vrata od eden moj drugar cuknale... hehe tatkomu gi brkal po ulica (tatkomu e golem pravoslaven vernik-koga ide Petar vo Pert spie kaj niv doma).
noaNoa
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL
maco....to so ne saket da davet i da primet krv to si e nivna rabota...da primaat a da ne davaat ondak ima mesto za ljutenje ama vaka ...gla neka krshat[:)]Ne deka jas gi branam ili deka gi sakam ...ama me vadi od tatk nekoj ko ke rece jas sum "vernik" a od druga strana "ke gi kreni na kloci"Ne e tolku strashen faktot so ke ti dojde dete na vrata...postrahsno e so ako i ti imas dete ne ke znae kako da im "vrati" t.s kako da si odbrani svojata vera e to e losoto[;)] cabrini poshto ti ja otvori temava ti objasni koj se i kakvi se Jahovite svedoci[:)]
Za krvta ne mi e jasno, demek kao necisto bilo toa taka, ama da mi umri dete zs ne bilo cisto?!?!?!? Gluposti! A za da bides del od niv davaj 13% od platata, betar od piramidskite igri so koi gi zalazuvat luge ejjjj! A ne za toa sto gi terat decata da ti idat na vrata ne znam ne mi e jasno, pure BRAINWASH!
Great_Macedonian Mislam deka postarite makedonski generacii imaat najmnogu problemi da se soocat so razlicna vera. Koga Boris Trajkovski stana pretsedatel lujgeto skokaa "lele toj e protestant! kako moze toa pretsedatel eden protestant da stane!?!?" sepak, Trajkovski ne bese protestant, tuku Metodist. Katolicite,pravoslavnite,metodistite,protestantite se site hristijani i veruvaat vo gospod i isus, no jerhovinite svedoci se smetaat za nadvor od toj "hristijanski krug" zatoa se narekuvaat sekta, isto kako 'Mormons' vo Utah, U.S.A... tie dve se sekti koj nekoj gi smislil pred nekolku vekovi. Mormons na primer se poznati po toa sto incest go smetaat za normalno nesto.. aj sega kazete deka i toa e ok?
dejan vo avstralija ima dosta mormoni.....mislam vo 18 vek mormon bese izmisleno...mislam vo mormon del od tvoj pari odat na taa sekta ili sto im e neznam, a toa za incest, deka normalno im e, ne sum znael!!!
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Great_Macedonian
hehe... neka mi cuknat navrata nosot ke im go puknam. Ednas na vrata od eden moj drugar cuknale... hehe tatkomu gi brkal po ulica (tatkomu e golem pravoslaven vernik-koga ide Petar vo Pert spie kaj niv doma).
se gleda kolkav vernik si ti .....ne mi e jasno samo kako ne ti e sram ova da go napisis...tatko mu od drugarot tvoj so tolku mnogu so ispofali ne e nishto pojke od eden devijanten manjak dete...ak sakat i vcrkva cel zivot nek spijat toj e so e...prvo:nemas vrska so znaci to pravoslaven drugo:ne go razbirash zborot "vernik"
V irginia
quote:
Originally posted by dejan sum slusnal deka ako so vo jehovite, i ako ke zemes drug covek ili familija da vleze vo jehovi svdoci, togas $2000 ke zemes ti!! ne fala.
�� ������� [;)]
dejan rage, da ne go pratis dame segde kade odi:p i jas ne veruvam! samo sto slusnav:p
noaNoa Mozam samo da kazam za tuka vo Svedska za Jehovite... Koga rabotis plajkas ddv na drzavata od 28 do 32%, posle toa tie sto se "clenovi" u Jehovas plajkat na nivna "crkva" 13% od tvoja plata. + ne smeat da davat ni da primat krv.
Great_Macedonian Quote RageAngel: se gleda kolkav vernik si ti .....ne mi e jasno samo kako ne ti e sram ova da go napisis...tatko mu od drugarot tvoj so tolku mnogu so ispofali ne e nishto pojke od eden devijanten manjak dete...ak sakat i vcrkva cel zivot nek spijat toj e so e...prvo:nemas vrska so znaci to pravoslaven drugo:ne go razbirash zborot "vernik" ------------------------------------------------------------------------ Kako prvo, vo sto se gledat "kolkav vernik sum jas"?? i od sto da mi e stram? stramota e da kazam sto nesakam jerhovi svedoci? zasto go narece eden covek koj ti nego poznavas, manijak? .. i za na kraj nesum znael sto znaci pravoslaven i pojma sum nemal sto znaci vernik?? Jas navistina nemozam da svatam sto ti fali tebe "devojko".
Strelec
quote:
Originally posted by Great_Macedonian
Jas navistina nemozam da svatam sto ti fali tebe "devojko".
Da ne e Rage Jehovka mozhebi shtom ti se nafrli taka!?:)
RaGeAnGeL Aco.....[:D] Vidi coek...tebe znam deka treba da ti se crta da za svatish ama ne znam kako zaborajv na to ko go pisev poston....aj vaka po red ... hehe... neka mi cuknat navrata nosot ke im go puknam..so ova ne pokazvish nishto drugo ,tuku samo golema nekultira i nepoznavanje na svojata religija(a se mavash vgradi lele majko koj sum jas) Ednas na vrata od eden moj drugar cuknale... hehe tatkomu gi brkal po ulica ne znam so NE E manjacki vo ova....valjda normalno e kaj vas vakvi raboti(inace for your information sekade vo svetov bi bilo manjacenje )ilzegol da gi brkat ALE ALE BRAVO ZA NEGO !...I ZA KRAJ....PAZI SO PISIS(tatkomu e golem pravoslaven vernik-koga ide Petar vo Pert spie kaj niv doma)"golem pravoslaven vernik"...pak ke te prasham znajs so znaci "pravoslaven" i ushte povazno znajs so znaci da si VERNIK??? p.s. ne svatvi izvini ako ne ti teshko koj e toj Petar shto ide vo Perth? i edno prashanje za site ....Sho vi smetet be tolku Jehovive svedoci???
Great_Macedonian Ok RageAngel.. jas napisav deka "nosot ke im go puknam" no ne znaci deka bas taka ke postapam, ednostavno sakav da kazam deka nema bas so nasmevka da gi precekam. Za tatkomu na drugar mi.... drugar mi rece deka tatkomu mu se pustil(mozebi ne gi brkal) im vikal da si ja cuvat religijata za sebe itn.. ne znaci deka covekot e manijak. Mnogu lujge cuvstvuvaat nervoza koga nekoj nepoznat ke im tropne na vrata i ke se obide da im go smeni mislenjeto. Za Petar, toj e pop od MPC zadolzen za avstralija i nov zeland... za ona pravoslaven, mislev na pravoslavnata vera... za toa koga rekov deka e golem pravoslaven-vernik, sakav da ukazam deka covekot mnogu povejke si veruva i si ja praktikuva svojata religija nego pogolemiot del od nas. E sega Rage.. odi ti tropni na vrata kaj nekoj albanec vo aracinovo i pretstavise ljubezno "dobar den jas sum taa i taa.. dali znaete za pravoslavnata-hristijanska vera? (smile) dali sakate da ja izucuvate (smile again).. dali sakate da stanete pravoslavni (smile agaaain).. i kazimi kako muslimanot ke ti odgovori. :)
Great_Macedonian zaboraviv da ti odgovoram na toa.. sto ni smetaat jerhovite svedoci? licno mene ic ne mi smetaat onie koj si ja cuvaat religijata vo sebe. Smetaat onie koj ti cuket na vrata sekoja nedela i se obiduvet da ti go smenat mislenjeto.
Strelec
quote:
Originally posted by Great_Macedonian
E sega Rage.. odi ti tropni na vrata kaj nekoj albanec vo aracinovo i pretstavise ljubezno "dobar den jas sum taa i taa.. dali znaete za pravoslavnata-hristijanska vera? (smile) dali sakate da ja izucuvate (smile again).. dali sakate da stanete pravoslavni (smile agaaain).. i kazimi kako muslimanot ke ti odgovori. :)
Jas mislam odma kje izvadi chaj i lokum!:)
Great_Macedonian Da Strelec.. ke ja pokanat na vecera duri ;)
RaGeAnGeL ama ne zabegvi i me mi menvi tema....jehovi svedoci i muslimani AMA NIKAKVA VRSKA NEMAAT! Isto kako go ke precekas ti musliman na vrata taka ke te preceket i tie! [;)] nejse....Ohrid nekolku pati mi dojdoja doma i sekogash se pogodveshe so babami i dedomi kafe ko ke pijav...(pazi dedo mi e partizan i komunista so spijaT so slika od Tito do nego e pa sea ti vidi)...sekogash super muabet si praevme ...NIKOGASH nikoj od niv ne se trudel da ni nametne mislenje nego ednostavno da ni kaze shto e toa vo koe tie veruvaat,fini,kulturni smireni nasmeani...Ko dojdov ovde pak naletav na niv...dojdeni se doma 2 pati....super se za kafe muabet iskreno da ti kazam...edinstvena razlika so ovie od kaj nas e toa sho ovdeshnive se strashno pojke obrazovani...mali se razlikite megu pravoslavni hristijani i jehovi svedoci...samo zavisi so si procital
cabrini E aj RaGeAnGeL kazi shto se razlikate megju pravoslavnite i Jehovinite Svedoci, ti velish deka se mali?
noaNoa
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL i edno prashanje za site ....Sho vi smetet be tolku Jehovive svedoci???
Kako sto napisav pogore za toa sto ne smeat ni ne davat krv... Najveke me nervira toa. Imase eden slucaj tuka so edna trudna zena, za da ostane ziva trebase da primi krv no maz i rece NE, zs bile Jehovas i ne primat ni davat krv. I zenata i nerodenoto dete umre. + sto onie sto ti idat doma sto ti cukat na vrata mozat i mali deca da bidat. Pred edno vreme zvoni na vrata i koga otvaram i gledam deca 8 do 10 god najveke i mi velat "mozeme da vlezeme da zboreme za gospod?" Ma ajdeeeeeeeeee!!!!!!!!!
RaGeAnGeL maco....to so ne saket da davet i da primet krv to si e nivna rabota...da primaat a da ne davaat ondak ima mesto za ljutenje ama vaka ...gla neka krshat[:)]Ne deka jas gi branam ili deka gi sakam ...ama me vadi od tatk nekoj ko ke rece jas sum "vernik" a od druga strana "ke gi kreni na kloci"Ne e tolku strashen faktot so ke ti dojde dete na vrata...postrahsno e so ako i ti imas dete ne ke znae kako da im "vrati" t.s kako da si odbrani svojata vera e to e losoto[;)] cabrini poshto ti ja otvori temava ti objasni koj se i kakvi se Jahovite svedoci[:)]
Great_Macedonian RageAngel ti velis deka mali se razlikite mejgu dvete veri? ako gledame taka na rabotite togas mali se razlikite i mejgu hristijanite i muslimanite. Ti za mala razlika go smetas faktot sto jerhovite ne slavat rodened "zas hristos ne slavel rodenden".. mala razlika e sto jerhovite ne slavat nitu bozik nitu veligden..?? sepak ne mi e gajle, koj sto saka ne misli i vo sto saka neka si veruva, sekoj ima pravo na takva sloboda, no nikoj nema pravo da ti tropa na vrata i da ti dosaduva deka treba da se ubedis vo negovoto mislenje.
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Great_Macedonian
RageAngel ti velis deka mali se razlikite mejgu dvete veri? ako gledame taka na rabotite togas mali se razlikite i mejgu hristijanite i muslimanite. Ti za mala razlika go smetas faktot sto jerhovite ne slavat rodened "zas hristos ne slavel rodenden".. mala razlika e sto jerhovite ne slavat nitu bozik nitu veligden..?? sepak ne mi e gajle, koj sto saka ne misli i vo sto saka neka si veruva, sekoj ima pravo na takva sloboda, no nikoj nema pravo da ti tropa na vrata i da ti dosaduva deka treba da se ubedis vo negovoto mislenje.
e so ako ne slavat....moze se vo pravo??ili ne se??isus slavel??ili ne slavel??? a za veligden i bozik....aj druga tema e to mnogu ke zabegame ak pocnam da spisham[:)] ako ti dojdat na vrata slobodno mojs da im recis "fala ne sum zainteresiran" i reshen porblem[;)]
Great_Macedonian ill take your advise Rage;)
RaGeAnGeL that's my boy[:D][;)]
Jakov �� ���������, ���� �� ������� ����� �� �������. ��� ������ �������� � ��� ���������� �����. ���������� ������� ������� �� ����� �� �� �������� ������ ��������. ��������� �� �� ������������ � �� ����� ����� ����� �� ������� � ������������� ��. ����� �� ������� ����� ��� �� ������������� �� �����������. �� �� ��������� ���� ������� ������ ��� ���������� ������ ����������. ���������� ������� �� ���� ����� ��������� ������ � ���. ��������� �� �� ���� ���� �� � ������. ��� ��� ��� �� ����� �� ������� �� ����� � ��� ��� ��� ����� ���������� ���� � ������� �� ��������� � ������ �� ������. �� ���������� �����, ������� � ������ ������ ���� � ���������� �� �� ������������ ���� ���. ����� �� ��������� �� ��������� � �������� �� ������� ���� ����� ����. ������ ����� ����� �� ����� �� ����� ������� ����� ����� ��� ���� ��� ��� � ����� ����������. �� ���� ���� ������� ���������� � �������, ��� ��� ������� �� ���� �� ������� �� ������� �� ��� �� ����. ���������� ��� � ���� ��� ����� ���� ��� ���� �� ���� �������� ������������ � ��������� ���� ������ ����������. ��� �� ������ , ������ �� �� �� ������, ���� �� ������ �� �� ���������� �� �� ��������� � �� �� �������. ���� ����� ��� �� ���������� �� ������ ������� �� ���������. ���� ����� ������ ������ �� ���� � ��� ���. ���� ������� �� ��� ������� ���� ��� ���� ���� �� � �� �� �� ������� ��������� �� ������������ ������. �� ����� ������ �������� �� �������� �� ������ �� �� �������� ���� ��� �� ���������� �� ��� ����� � ��� �������� �� ��� ������� �� �����.????? ����� ��� ��� ���� ����� ������ ���� ���� ��� �������� � ������ �� ��� ���� ��� �������� � ��� ��� ���� �� ��� � ������� � ����� ����������. ��������� � ������ ���� ��� ��� ����� �� �� ���� � �� ���� ��� ���������� � ���� �� �����. ��� ���� �������� �� ������ ���� ���������� � �� ��� ��� ����� ��������� ������ �� ������������ ����� ��� �� �� ������ �� �� �� ��� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� �� �� �������� �������. ����������� �� ��� �� ��������� ��������� �� ��������� � �� ��������� ���� ��. ��� �� �� ����� � �������. ���� ����� ��� �� ���������� ������� �� ����� �� ��������� ����(������). �� ����������� ��� �� ���������� ���� ��� �� ���������� �� ���� �� �����, �� ������� �� �� ������, �� �� ����� �� ����� ���� ������� � ������. �������� �� ������ �� ������� �� ���� ����� ���� ����� ��� ������ �� �� ������� ���������� ����� � �������� ��������� �� ��� �� ����� � ���� �� ������ �� 15 ������ �� �� ��������. ������� ��� �� �������� �� �� �� ����� ���. ������������ ����� ��� �� ������ �� ������ ���� ��� ���� ���� �� �������(����� ������ ���� � ��) �� ���������� � ������� ���� ����� �� ��� ������� � �� �� �� �������� �� ��� ����� ��� � ����� � �� ���� � �� ��������� � �� ���� �����. �������� � ���� ����� � � ���������. �� ���� ������ ���� �� �� �� ����� ��� �� �� ������� ������. ����� �� ����� ������ �� ����� �� ������ ��� �� ������ ���� �� �������. ��� ����� �� ����� ��� �� �� ������ ���� � �����..... �� ������� ����� ���� ������� ��� ������� ������ � ������������ ����� �� ������ �� ������ ���� �� �� ���������� �� ��������� �������, �� ����� ������ ������ � ���� �� ������. ����� ����� ����� ����� ������� ��� � ����� �� ���� �������, �� �����, ���� ���� ���� ��(���� ����������������) ����������� ��....����� �� �� �����. � ����� �� ��� �� ��� ���. �� �� ����� �� ����� �� �� �������, �� ���� �� ����, ����� �� ������������ �� ����� � ���� � �� ����� �� �� ������� ��� �� ����� �� �� ��������. �� �� ���� �������������, ������� �� ������� � ����������� ����������.
RaGeAnGeL amor go procita postot od Jakov?ili go skokna?:))) brainwash e sekoja religija ako gledame taka....your life your choice...ako ne sakas da te kritikuvaat ne kritikuvaj i ti....se dodeka licno tebe neso ne ti napravat shto bi ti nashtetilo ili na nekoj tvoj blizok...nema so da se nervirash i da mrazis itn itn...zivotov e premnogu kratok za da mozeme na sebe da gi nosime i tugite grevovi[;)]sekoj po zalsuga[:)]
noaNoa
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL
amor go procita postot od Jakov?ili go skokna?:))) brainwash e sekoja religija ako gledame taka....your life your choice...ako ne sakas da te kritikuvaat ne kritikuvaj i ti....se dodeka licno tebe neso ne ti napravat shto bi ti nashtetilo ili na nekoj tvoj blizok...nema so da se nervirash i da mrazis itn itn...zivotov e premnogu kratok za da mozeme na sebe da gi nosime i tugite grevovi[;)]sekoj po zalsuga[:)]
Ne rekov nikade deka gi mrazam, samo nekoi raboti ne mi se jasni. A za toa brainwash mislam za toa sto e extreme, ajde vo red da veruvas, no extreme da e nikad ne e dobro.
sardaukar �������� �� ������� ����������� ���� � �� �������� �������. ���� ���� � ���������. ������� �� ����� � �� ���������������. �� � ����� ���� �� ���� ��� ��... ����� � ����� ���������� ���� ����������� ��� ���� ��� �������� �� ����� �� ���� ������� �����: ���� �� �� �� ��������� ������, ���� �����������. �������� ����� �� ������� �� ������ � �� �� ���� ������ �� ������, ���������, ����, ����� �� ���� ����� ����. ��������� �� ����� �� ������� ����. ���� �� ������� ����: �������� ���, ������� � �� � ����� �� ������ �� ���. ���� �������� ������ �� ������� ���弝� ����������� ������� ������� ������ �������� ������ ����� � ��� ���������� ���������. ��� ������� �� ������������� ���� � ���� ������ �� ����������� ����� �� ��������� ������ ��� �� ����������� � �� ������������� ������ ���� ����� ����� �������� ����� �� �� ����� ����� (�������༝� �� �......��� �������) ��������� ��� ����� ���� �� ���������� ��� �� ����� ������� �� ����������� ��� ��� �� �����������. ������������ � ���������� ����� �� ������� �� �����, � �� �� ������ ���弝� �������༝� �� ����� ������� �� ������������ � ��� �� �� �������. � ��� � ��������� ������� ������� �� ��� ��� ��� ��������. ����������� ���� ������ �������� �������, � ��� ����, 20 ������ ����� ������� � 20 ������ ����� �������� �������� �� ������, ������������ ���. ���. �� ��������� ����� ����. ���������� �� �......��� ������� � ���� �� ������������. ��������� �� ������� ���� ���� ����� ����. ���� ������� ������� �� ���� ��������� � �� ��������� ������� ��������. �� �������� ������� �� ������ ������ ���� �� ������ ������. �������� ���� ��� �� ���� 44000 �....... ������� ��� �� ���������� �� ������������ � ������� �� ����������� � (���)������������ ��������������� �������. ���� � ���� ������������� ���� ������ ������ � ����������� ����������� �� ������� ���� (��������) � ������� ���� ������� ��������� �� ����������� � ��������� �� ��������� � ����������� ���� �� ����. ��� ����������� �������� �������� �� ����� �� ���� �� ���� � ����. �� ����� �� ������� � �� ����������� �� ��� ������� ���� �� ������������ ���弝� �� �� ������ �� �����.
Jakov �������� ����� �� �������(������������) �� ������ �..... 1. �� �� ������� ���� �������� ����� ��������� �� ��������������� ����� �� ��������� �������� �� ���� ����. ����� ����������� �� ��������� ����� ������� ���� �� ��� ��� � ��������� ���� ��� ���.? 2. �� �� ��������� �������� ����� �� ������ �������,����� ��� �������, ��� �� ����,��� �� ����(����, ���� ��� ���)? 3. ������� �� ���������� �� ����������� � ����������� ������� �� �������� ���� ������ ������� ��� �� ���������� ������� ����.? �������� �� ������,������ �� ������, ��������� ���....��� ����� ������� �� ������(������� �� �� ������� ����) ��� ������� ��� ����� �� ���������� ���� ��� �� ������ � ����� ���������....���������� �� ���� ������ ���� ����� ��� �� ���� �� ������� �� ������..... ��������.....10 ���� ���������� � ������������� ������ ���� ��� ���� �� ������ ������� ���� �� ������.....� �� � ���� ������ �� � ����� �� ��....����� ���� � �� �������������...�� ��� �� �� ��� ������� �� ������ ���� ������� �������� �� � �����. �� �� �� ��� ������� �� ���������� �� ����� �� ����� �� ����� ����� ���, ����� ���� ��� �������� �������� �� ���� ��� ��� �� �� �������� �� ����. ������ �� �������� ���� ����� ��� �� �� ��������� ���....� ���� ��������� � ������� �� ��������� ������,�������� ������� � ������ ��� �� ���� ���� �� �������, � ������� ���� ��������� ������ ����� � ���������� �� ����� ���� ���� � ��������.... ��� � ��� �������� �� ���������� �������, � ��� � �������� �� ������� �� ������������� ������..?????? ���� ��� ���� �� ������� �� ������ ����� �� ������ ���?????
sardaukar ����� �� �����: ������� ������� ������ �� ���� � ���� �� � ����� ����� �� ���� (�������) ����� ������� �� ������ ���� ��� ���� ����� �� �� ���� �� ���� �� ���� (������). �� ��������� ��� �� �� ������� � ��� ������� � �� �� ������� ������ �� ���� ����. ������� ���� ���� �� �� ������� ��������, �� ������ �� �� �� ������� ���������. ��������: ���� ��� ���� �� �� ������ �� ������� ��� � �� �� �� ���� � ������ ��������� �� ������. ����� �������� �� ������� ��� �������� ����� ���. ����� ����������� ��� ���� �������. ���������� �� ������ �� ������� (� ����� �� ������) ��� ����������� �� �� ������ � ��������� ����������. ��� ��� ����������� �� �������� �� ��������, ����������, ������ ���� ��� �� ����� �� ����� ���������� �� ������ �����. ��� �� ������ ��� �� ��� �������. ��� ��������� ����������� � ������������� ����� ��� ������� ��� �� ���� ���������. � ����� ���� ������ �� ������� ���� � �� ����� �� ������ ����� � ������ ���� ��� ������� �� ���� �������� �� ���. ��� ����� �������������� ����� ����� ���������� ������� ���� ������� �� ���� ��������� �� ������ ���. ���� �� �� ������ �� ������� ���������. ������� ��� �� ������� �� ������� �� ���� ������� ���� �� �������, ��������� � ������� ����. ������ �� ������� ������ ����� ��� �� ���� �� ���� �� �������, (���� ������� �����, ���� ������� ������ ������ �����, ���� ����������) ����� ��� ������� �� ������� �� �.�. �������. ������������� � ����������� ���� �� ��������� �� � ����� ���� �� ����� ������������� (������������� ���������). �� �� ������������� ������� � ���������. ����� �� 15-16 ��� ��� ���� �� ���� ��������� �� ���������. ������ � ��������� �� � ����. ��������� ��������� �� ������� � ����������. ���� ������� ����� �� ������� ���� �� �� ������� �� ��� ����� � ��� � ��������� ����� �� �������� �������� ������������� �������� ����� �� �������� �������. �����������, ����������, ���������, ����������, �������, �������, �������������, ���������... ��������. ��������� �� 5 ����, 10 ����, 1000 ���� ��� �� �������. �������� ���� ��� �� ���� �� ������� �� ��� ��� �������������� ��� �����, �� ������ ������������� � ������� ��� �� ������� ����� ���, �� ����� �� ������� ������� �����������. ������ ����� �� ������� ����������� � ����� �� ���, �������� ����������� �������� � ���������� �� ������������� � ����������������. ������� �� ���������� � ����������� �� ��� ��� ����� �� ���� ������� ���������� �� ���. ��������� �� �� ����� �� �� ����� �� �����������. ����� ����� �� ���������� � ������ ������������� �� ������� ���� �� ����� ���� ����� ����. ����� �� ��������� ���������, � �� �� ��� � �� �������, � �� ������ �� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ���� ����� �� ��� ���� �������� ������� ����� ����������� �� ������� ���. ��� ����� ������� ��� �����: ���� �� ������������ �� �������, ������� ���� ��� ������ �� ������� � ������� �����, �� � ���� ������ �� �� ��������� �� �� ��������. ������� - �����������, ������� �� ���������� �� ����, �� �������, �� ����. � � ������������ �� �������� ������������� �� ��������������, � �� ���� �� ������ �������������� (����������� �� ������������� ���������).
sardaukar ���� � �������� ����������� ��� �� ���� �� �� ������� �� ����� �����. ������� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ���� ���� � �������� �� ������. ��������� ����� �� ����������� �� �� ������ ������� �� ������. ���� �� ���� ������������� ����� �� �����, �� ���������� �� �� ���� ���� ����������� �� � ���������� �� ����������� �������. �� 70 ������� �������� �� ���������� ����� ������ �����������, � �� ���� ���������� (�� ����� �� ����������� �� ����) ����� ���� ������ �����������. ���� ������ ��������� (���� ��� ��� ����������� ��� � ���������) ���� �� �� ���� � �� ����� ����� ���� �� ������� ���� � �� ������ �����. ������ �� ��������� (���� �� �� �� ����� �������� �� ���� ������), ����� ����������� ������� �� ��������� �� ��������� �����. ��������� ���� �� ���� (�����������) �� ������, ���������, ��������, �������� ��� (���� �� �� ���� �� ��� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ���������). � �������� ����� � ����� �� ���������. ��������������� ������ �����������. ���� ��� ����� �� ��. ���������, �����������, ������������ �� ����, ������������ �� ���� ���. �� ��������� �� �������� ����������� ����������� �� ������� � ����� ��������� �� ��������� ������� � �� ��������� ����� �������� ����������� ���弝� ������ ��� ������� ����������� � ���������� � ����� ��������. ���������� - ��������� � ��������� �� ���� � �� ����� ����� ����������� � ������� �� �������� ���������.
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by sardaukar
���� � �������� ����������� ��� �� ���� �� �� ������� �� ����� �����. ������� ���� ���� �� �� ������ ��� �� ���� ���� � �������� �� ������. ��������� ����� �� ����������� �� �� ������ ������� �� ������. ���� �� ���� ������������� ����� �� �����, �� ���������� �� �� ���� ���� ����������� �� � ���������� �� ����������� �������. �� 70 ������� �������� �� ���������� ����� ������ �����������, � �� ���� ���������� (�� ����� �� ����������� �� ����) ����� ���� ������ �����������. ���� ������ ��������� (���� ��� ��� ����������� ��� � ���������) ���� �� �� ���� � �� ����� ����� ���� �� ������� ���� � �� ������ �����. ������ �� ��������� (���� �� �� �� ����� �������� �� ���� ������), ����� ����������� ������� �� ��������� �� ��������� �����. ��������� ���� �� ���� (�����������) �� ������, ���������, ��������, �������� ��� (���� �� �� ���� �� ��� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ���������). � �������� ����� � ����� �� ���������. ��������������� ������ �����������. ���� ��� ����� �� ��. ���������, �����������, ������������ �� ����, ������������ �� ���� ���. �� ��������� �� �������� ����������� ����������� �� ������� � ����� ��������� �� ��������� ������� � �� ��������� ����� �������� ����������� ���弝� ������ ��� ������� ����������� � ���������� � ����� ��������. ���������� - ��������� � ��������� �� ���� � �� ����� ����� ����������� � ������� �� �������� ���������.
kako moze Bog da bide ispraten od nekogo??ili od neshto??onda kakov Bog e toj?
Jakov ����� ����������, �������,������ � �� ��� � �������� �� ���������� ������ � ������� ������� ������� �� ���������� ���������� �� ���������� �� ���������� �� �� ���� �� ��� �� ������ �� ������ �� ����� ��� �� �� ���������. ��� ����� ��� �������� � ����� ����� ��� ���� ��� ����� �� ������� ��� ������� ����� ������������(�������������) ������� ������������ ������. �������� ������� �� ������ ������ ���� �������� ��� ��������� � ������������� ��� �� ���.�� ������������ �� ������� ������� ���� ���� ���� �� ���� �� ������ ������� �� ������� ���� �� �������� � ������. � ��� �� � ����� ���� ��� ������ ��� ���������. �� �� ������� �� ��������� ������ � ��� ��� �� ������ ���������. ���� �� ��� ��� �� ������ �������� ������ �� ��� �� ��� ���. ����� ������ ���� ��� ���� �� 10�� ���� ��������. � ���� ����༝� �� ��� ������ ���� �������� �� �����(�������)� ������� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� ������� �����. ������� � ��������������� ����� ����� ��� �������� �������, ������� ����, ���� � ����� �� ����� � ��� �� ��. ������� �� ��� �������� �� ������ �� ����� ��� �� �����. �������� ��� ������ ��� �������� ���� ����� � ������� ��������� ����� ������� ��� ��������� � ���������� ������� �� ����� ��� � ����. ���� ����� � ����� �� ����� �� ������ �����, ��� ���������� � � �� ���������� � ����������. ������������� ����� ������� �� �������� ����������� �� ����� ���� ������� ����� � ���� ��� �� ������� �� ����� ����� ���������, ��� ������� �� ���� ���� �� �������� ����(��� ��� ������� �����). � �� �������� ��� ���� ��� �������� � ������� �� ������ ���������� � ������� �������...����� �������� ������ �� ������ ����� ����� ����.������� ���� ����� �� ���� �� ������� ������ ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� � ������ � ��� #189; �� ������� �� �����(�� ���� �� ��������, �� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� ���� � ����� �� �� ������ ����� �����. ������ �� � ���� ������ �� ������� � ���� � ������� ���� ���������� � ����� ������ �����. ��������� ���� ������� � ������ ������ �� �� ��������� �� ���� � �� ������� ���.��� ��� ��������� ���� ���� ������ �� �������� �� ������� ��� � ����, ��� ����� ��� � ������ �� ������� ���� �� ���� ���� ����� � �����������.
sardaukar
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL kako moze Bog da bide ispraten od nekogo??ili od neshto??onda kakov Bog e toj?
������ � ���� �� �� ��� ����. ������ � ������������ �� ����� ������ - ��� � ���� �� ���������������� �� �����������. ����� �� � �����. ���������� ��������� �� ������� �����: �� �� ���� ��������� ��� ������ �������� ������ �������� ��������� ��������� �� �������� ������� � ������������ �� ������. �������� ����� ��� ���� ��� ���� � �������� ������� �� �������� ��� ��������� ����������� ����� � ��������������� ����� (filioque). ���� �� ��������� �� �������� ��� ���� ����� ������ �����. ����� ����������� ���� � ����������� �� ������ �� ����������� �� ������� � ����� ������ �������� ��, ��� � ��� ������ ������ ���� ���. ��� ���� ���� ����� �� ���������. ������ ���� ����� ���� �� �� �� ������ � ��� �� ����� ����� �� ������� ����� ���. ����� ��� � �����. ��� ���� �� ���� ���� ����. ��� ������� �� ����� ������ �� ������� ������. � �������� ��� ������� ����� �� ���������� �� ������ � ������ ����� �� �������� ��� ������. � �� ���������� ������ ���� �� �� ����. ���� ���� ���������� ������� ��������� �����, ������������ ���������� � �� ���� ����� ���� ���� ��� �����. �� ������ ����� ��� ���������� ������� ��������� �� ����� ������ �� ������� ������ � ����� ������. ������ � ������� � �� ���� ����������. ����� �� ����������� �� ���� �������. �� �������� � � ������ ���. ������� ��� � ��� �� ������ �� ��� � �� ���������. ������� � ��� ��� ����� ���� �� �������� �������, �������, ��������� �� ������, (�����). ������� �� ������������ �� ����� �� ����������� ���� �������. ���� ���, ����� ��������� �� ������ � �� ��������� �������� ����, ����� � � ��������� � �� ��������� ������ �� ������. ������ � ��� ���������� �� ���� �� �� ����� ����� �����. ������ � ���������� � ���������, ����� �� ������������� �� �� ������� ���� ��� � �����������, �� ������� ���� �� �� ����������� �������� ������� � �� ���� �� �� �������� � ������ ����� �� �� ���� ����. �� ��� ������ ������� ������. ����� �������� � ����� �� �� ��� ����� ����� �������� � ����� �� ���� ������. ����� �� ���� ���� �� �� �� ���������� ���� �� ���� ������.
sardaukar
quote:
Originally posted by Jakov
�� �� ������� �� ��������� ������ � ��� ��� �� ������ ���������. ���� �� ��� ��� �� ������ �������� ������ �� ��� �� ��� ���. ����� ������ ���� ��� ���� �� 10�� ���� ��������. � ���� ����༝� �� ��� ������ ���� �������� �� �����(�������)� ������� ����� ��� ��� ��� �� ������ �� ������� �����. ������� � ��������������� ����� ����� ��� �������� �������, ������� ����, ���� � ����� �� ����� � ��� �� ��. ������� �� ��� �������� �� ������ �� ����� ��� �� �����. �������� ��� ������ ��� �������� ���� ����� � ������� ��������� ����� ������� ��� ��������� � ���������� ������� �� ����� ��� � ����. ���� ����� � ����� �� ����� �� ������ �����, ��� ���������� � � �� ���������� � ����������. ������������� ����� ������� �� �������� ����������� �� ����� ���� ������� ����� � ���� ��� �� ������� �� ����� ����� ���������, ��� ������� �� ���� ���� �� �������� ����(��� ��� ������� �����). � �� �������� ��� ���� ��� �������� � ������� �� ������ ���������� � ������� �������...����� �������� ������ �� ������ ����� ����� ����.������� ���� ����� �� ���� �� ������� ������ ��� ����� ���� �� ��� ���� �� �� ��� � ������ � ��� #189; �� ������� �� �����(�� ���� �� ��������, �� ��������� �� ��������� ���� ������ ���� ���� � ����� �� �� ������ ����� �����. ������ �� � ���� ������ �� ������� � ���� � ������� ���� ���������� � ����� ������ �����. ��������� ���� ������� � ������ ������ �� �� ��������� �� ���� � �� ������� ���.��� ��� ��������� ���� ���� ������ �� �������� �� ������� ��� � ����, ��� ����� ��� � ������ �� ������� ���� �� ���� ���� ����� � �����������.
�� ������� ���� ��������� ������� ����� �� �� ����� ���� �� ������������� �����. ���������� ������������� � ���������� �� ����������� ����� ��������� ���� ����� ���������� ����� �� ����������� � ������ (����). ����� ������ �� ������� ����������� ������������� � ������� ������������� �� �� ����� ���� ����� � ��������� �� ������� ���弝� ��� �� ��������� � �� ����� �� �� ������� �����. ��� �� �� �� ����� �� ���������� ��� ������������ �� ������������ � �� ��. �� ����������, �� ����� ������� ������ �� �� ����� �� ��� ����� �������� �� ����������� �������� � ����������. ������� ���������� �� ������. ������� ����������. ��������� ����� � ����� � ��������� ��������� ������� ����������. ��� �� ������ ��������� ������������ � ����� � � ������� ��������� �� ����������� ������. � �� ��� ��� ����������� �� ���������, ��� ��� ������ �� ���� ����������� (��� ���� ��� �����) ������ ���� ��� ������� ��� ���� �� �� ������� � �� �� �� ������, ���������� ����� ���� �� �� ������� ���������. ����� ����� ������ �������� �� ���� �������� �� ������� ����� �� ������ �����: ������� ����� �� � ������ ������ � ������ (������) ���� ������ ������������ ������ �� ����� ������� �� ��� ��� � �������� � ��������� ����� ��� ����� �� �� ����. ������ ����� �� ��� �������� �� ������� ��� ������ ����� �� ���� �� �����. ������� ���� ����� �����, �� �� ����� �� ������� �������� ���������� �� ������� ����������. ��������� ��� ������� ���� ���� ���� �� ���� ����� �������� �� �������� ��� �� �� �������� ������� � ��������� �� ��� �����������. ����� �� ���� ��� � �� �� �� ������� ���� �����!? �� �� ������!? ��� ������� ����� ������� �� ������ ��� �������, ����� �� ���������, ����� �� �����, ����� �� ���� ����� ������, �� � �������� (�� ����������� ������) �� ��� ������ � ��� ����� �� �� �� ������, ��� ���� �� ����. ����������� �� ������ � �������. �� ��� ������� ����� ���� ���. �� ���� ����� ���� �������� ����: ����� ���� �� ����� ������� �� ��� ����������� ���������.� ������ ����� �� ��� �������� �� ����� � ������ � ���� ������ ���������� �������� �� ����� ���� �����, �� ��� � �� ��� � �� ������� �������������. �� ����� �� ������� �� ����� �� ��� �� ���� ���� ������ �� �� ��������� �� ������� �������� �� ������� ���弝� �� �� ��������� ��������� �� ������ ���������� ���. � ������� �� ���� ��������� �� ������������� �����. �� ������� �� ����� ������ ����������� ����� �� ������ ����������, ���� ������� ��������, ���� ������� ��� �� �����, ���� ����������� ������� �� ���� (�����������), ���� ���������� �� ������ ���� ������ ����� ������������� ����.
mako "kako nas" = Gospod i Angelite?
mako Interesno e sto silnata verba vo borbata megu dobroto i zloto,, zhivot poslem smrta, pekolot, "knigata na zhivotot", svetosta na brojot 7, kerubi i mnogu drugi nesta, kaj Evreite se pojavuvaat koga tie stanuvaat del od perziskata imperija i imaat se pocesti kontakti so nivnata stara, monoteisticka religija Zoroastrizmot, koja isto propoveduvase za eden Mesias sto ke triumfirat nad smrta i zloto i ke go spasit svetot.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
"kako nas" = Gospod i Angelite?
�� �� ������ ��� ������ ���� ����� ���. ������ ���� ���! �������� ���� �� ������������� ���������� ������ �� ���� ���� ����� ������ ��� ������ �� ��������. �������� ������ �� ��� ������� �� �� ���������� ��� ���������� ���� ������. ���� ��� ��� ������� �� ��������� �� ��� ��� ������ ������ ���� ��� �� ������� ����� ��� - ��� ����, ��� ��� � ��� ������� ��� ����� ������ �� ���� ������.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
Interesno e sto silnata verba vo borbata megu dobroto i zloto,, zhivot poslem smrta, pekolot, "knigata na zhivotot", svetosta na brojot 7, kerubi i mnogu drugi nesta, kaj Evreite se pojavuvaat koga tie stanuvaat del od perziskata imperija i imaat se pocesti kontakti so nivnata stara, monoteisticka religija Zoroastrizmot, koja isto propoveduvase za eden Mesias sto ke triumfirat nad smrta i zloto i ke go spasit svetot.
�� ��������� ���� ������ ������ �� ����! � �� ����� ������ ��������. �� �� ����� �� ������� �� ������ ����������, �� ����������, �� ����������, ���������� ������. ����� ������ ��� ��� ������ ������� �� ������ �� ����������� �������, ���������� �������. ������� �� ������ �������� ��������� �� �������. �� ������ ������ ���� ����� ����������� �� �� �� ������� ��� �������� ����������� ���� �� ������ �� ���� ����������. �� ����� �� �������� � �� ���������� ������� �� ����������� �� ����������� ����. ���� �� �� ����� �������� ������� ��� �� ������ ������� � �� ��������� ����� ���������� ��� �� ���� �� ���������� � ������ � ������� �� ��������.
mako Genesis 1:26 mozhit i da se tolkuvat kako covekot da se storit vo lika na Boga( i angelite koi veke bile do nego, bozhjite sinovi)
mako Pa gi izbral, a prorocite maka macele da gi drzhat na 'tesniot' pat bidejki od vreme na vreme se vrakale vo starite naviki da se molat na telinja i drugi 'Bogovi'. Preku nivnite proroci i drugi vodaci na Evreite Zoroastriskite 'magi' go shirele znaenjeto za del od ona sto denes go ima vo Judeo-Hristijanstvoto.
mako I edno prashanje: kako se opravduvat pravenje ikoni, bacuvanje ikoni, stavanje pari na ikoni, molenje na ikoni vo Pravoslavieto (i Katolicizmot), imajki vo predvid Bozhjiot zapoved deka ne treba da se pravat sliki od toa sto e na nebo i zemja i da ne im se molime i poklonuvame?
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
I edno prashanje: kako se opravduvat pravenje ikoni, bacuvanje ikoni, stavanje pari na ikoni, molenje na ikoni vo Pravoslavieto (i Katolicizmot), imajki vo predvid Bozhjiot zapoved deka ne treba da se pravat sliki od toa sto e na nebo i zemja i da ne im se molime i poklonuvame?
�� ��� ��� ������� ����� �� ������ � ������ �� ���� ��� �������� ����� �� ������ �� �� �������������. � �� �������� ������� ��� ����������� ������� �� ������ �� ������ �� � ����� ����� ��������� ������� ���� �� �������� ���� ���������� �� ��������� ������� ���� �� �������. ������������ ��� ���� �� ��������� �� ��������� ����� ���������� ������� ������ �� ����, �������, ������� � ����� �������� ������� ������� ���� �� ��������� ��� ��������� �����. ������� �������� ������� �� ���. �� ���� ���� �� �� ����� � �� �� ����� ����� ��� ������. �� ��� �� ��������� ������� ����� ����� ������������� ������� ������ ���� �� ������� ��������� ������� � ����� ���� �� �� ������� ���������� � ������� ������� ������� �������� ��� ����������� �� ��� ������ �������. ��� � ��� �� ����������. �� � �� ������� �� ���������� ��������� ������. ���� �� ����� �� ����� �� �� ����� ��������� �� ���, ���, �� �� ��� ��� ������ �� ����������. ���� ���� � �� ��������� � �� ��� � ������� ����. �� ��� ���� ���������� � ���� ��������� ���弝� �������� ��� ��������� ������ �� �������. ������ ���� � �� �����������, ����������. ��������������� �� �������� �� ���� ���� �����, � �� �� ����� ��������� �� ���. �������� ����� mako ���� �������� ������ ���������� ����� �� ���������� �� �������������. ���弝� ������ ������� ��� �� ������� ������ � ������ ������ ���� ����������� �� �� ��������� ������ �� ������� ��� �� ����� ���� ������� �� ���� ��������� �� ������������ �� ������� ������� �������. ������� ��� �� ����������� ���� �� ������� �� �����, ���� � ��� �� ���������� ��� ���������� ��������. ���� ���� �� ���, ���� ���� �� ��� �� �� ������� �� �� ������� ��� �� �������� ��� �� ��������� ����� � �� ��������� (�����) �� ���������. ����� ���� ������ � ������ �� �� ����������� ���弝� �� ���� �� �� �� ����������� �� ����� � �� �����. ��� ����� (����� �� ��� � ���������� ������) ��� ����� �� ����� �� �������� �� ����� ������ ����� ���� � ��� ������� �� ������������. ���� �� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� �� � ������ �� ��, �� �� ������� �� ��������. ��������� ������ �� ����� ���������� ��� �� �������������� ��� ��������� ������� ���� �� �� ������ � ����� �������. ����������� � ��� �� �����. �� � �����, ������� ������ � ��� ������, �� ��� ������� �������� � ������ �� ������� ��� ������� ����� �� �� ��������. ��� ��� �� ������� �� ������� ����� � ��������. ��� ��� �� ������� �� ������� �� ����� � ����� �� �� ������ ���������. ����� �������� ���� �� �� � �������� �� ������� �� �����, �� �� ����� ���� ������������� ���� � �������������, ����������. ��� ��� ����� ����� �� ���������� ���� ��� ���� �� ������� �� ������������ � ���� ���� �������� ���� �����, � �� � ������ �� ������ (����������� �����) �� �� �������� �������� �� �������� �� ��������� �� ������ �����. �� ������ �� ��� �� �� ����� �� �� ���� �������� ���� �� ����� �� ���������� (������������) �� ����� ���� �� �� �� ������� ��� �� ��� � ��� ������. ������� �� ���� mako: ���� �� ��������� ��������� ��� �� ��������� � �� ������ �� ��������� ���� ��� �� ����� �������� ����� ��� �� ������� �� �������� ����������. ������ 2 ������ ������������ ������ ��������� ����� ����� � ��������. ������ �� �� �������, ������� ��. ������ �� ����� �� ������. ������ �������� ��� ��� ����� �� ����������� ����� �� �������� ��������� �� ������ �� ��������� ������� ����������. ���� � ����� �� ����� ����� �� �����.
mako Prvo: Tocno zatoa sto Gospod i nekoi Bozhji raboti za nas se nesfatlivi, ne treba nitu da se obidime da gi naslikuvame, bidejki toa e nad nasata covecka percepcija (barem zasega). I zatoa Gospod ni odgovoril: Jas sum toj sto sum! So molenjeto na ikoni, artefakti, Sveta Bogorodica nekomu da mu pomognit itn, nie vnimanijeto go ottrgnuvame od Boga kon nesto drugo i drugi! Stanuvaat vazhni ikonite, Bozhjata majka, raskoshnite gradbi, ritualite (nekoi influirani od paganski naviki) - no kade e Bog vo seto toa? Vtoro: Cudata sto se slucuvaat so ikoni, krusifiksi. Treba da bidime predpazlivi bidejki i gjavolot mozhit da pravit cuda za da gi izlazhit lugeto da veruvaat vo raboti koi sto ne se od Boga. Zatoa Pavle ne upomenuvat da bidime predpazlivi i da ne veruvame vo site duhovi, tuku da gi testirame, bidejki ne se site od Boga! (no ke mozhat da pravat cuda i dobri nesta za da gi zavedat lugeto. Gjavolot ednas bil 'Lucifer' -nosac na svetlo, i toj se razbirat ke se predstavuvat kako takov, a ne kako sto cesto go zamisluvame so rogovi i opaska)
mako I uste nesto vo vrska so ikonite: deka se primenuvaat odredeni rituali pri sozdavanjeto na ikonite sepak ne go smenuvat toa sto Bozhji zapoved zabranuvat da se pravat sliki, figuri od toj vid, i kolku sto mi e poznato nigde ne se spomnuvaat takvi rituali za da toa potoa bidit dozvoleno.
mako Ne pravi idol ili slika od ona sto e gore na neboto,sto e dolu na zemjata.... (kade sto bese Isus privremeno). Denes ima veritabilen kult okolu ikonite, svetcite i Bogorodica. Slavata mu pripagat na Boga i samo na Boga! "Crkvata" ne se hramvoite, ikonite, ritualite, cela ovaa ogromna organizacija koja denes e znaeme kako "crkva". Crkvata se VERNICITE vo Isus Hristos, nash spasitel i Bog, i taa crkva ke opstanit za sekogash! Vladikite sto pretendiraat da bidat pastiri, nemaat nisto zaednicko so apostolite, koi sto sekogash se obiduvaa da bidat primer i da go imaat Isus kako primer. Denesnive "pastiri" zhivejat kako Hollywood zvezdi, se bavat so blud i sitni intrigi i za nisto ne se kaat. Svestenici sto napravile golemi grevovi se zastituvaat bidejki povazhen e imigot na organizacijata od kolku da bidat cisti i pravedni pred Gospod. I uste treba da im se bacit raka? Cuvari se na hramovi, imoti, tradicii i rituali, i veruvaat vo toa, no ne i vo Boga i dobrite dela.
RaGeAnGeL Pavle....toj e krivec za ovie stvari
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
Ne pravi idol ili slika od ona sto e gore na neboto,sto e dolu na zemjata.... (kade sto bese Isus privremeno). Denes ima veritabilen kult okolu ikonite, svetcite i Bogorodica. Slavata mu pripagat na Boga i samo na Boga! "Crkvata" ne se hramvoite, ikonite, ritualite, cela ovaa ogromna organizacija koja denes e znaeme kako "crkva". Crkvata se VERNICITE vo Isus Hristos, nash spasitel i Bog, i taa crkva ke opstanit za sekogash! Vladikite sto pretendiraat da bidat pastiri, nemaat nisto zaednicko so apostolite, koi sto sekogash se obiduvaa da bidat primer i da go imaat Isus kako primer. Denesnive "pastiri" zhivejat kako Hollywood zvezdi, se bavat so blud i sitni intrigi i za nisto ne se kaat. Svestenici sto napravile golemi grevovi se zastituvaat bidejki povazhen e imigot na organizacijata od kolku da bidat cisti i pravedni pred Gospod. I uste treba da im se bacit raka? Cuvari se na hramovi, imoti, tradicii i rituali, i veruvaat vo toa, no ne i vo Boga i dobrite dela.
mako ��� ������ ���� �� ���������� ������������ �� ���������. �� ������ ���������� ������� �� ������������� ���� �� ����������� �����. �� ����� �� ������ ��� �� ���������. �� ��� ��� ������ �� ��������� �������� ���������� �� ������ ��������� � ��������. �� ������� �������� �� ������ �� �� �����, � ��� �������. ����� � ��������� ������ �� ������������� ����� �� �� ���. ����� � �� �������� ���� ���� ��� ��� ���� ������, ��� ���� �����, ���� ������� ��� � ���� �����. �� ���� �� �� ��� 2-3-4 ���. ���� � ���������, � ������� �� �����. ����� � �� �� ��������� ������������ �� �������� �����������, ���弝� ������ �������� ��� ���� ���� ��� �����, ������� ��� �� � ���������. ������ �� ���������� �� ������� ��������. ����� �� � ������ � ���������� ������ �� ����������� ����� (�� ���� ������������� �����), ��� �� � ��������� �� ������. ���� ���������� ������� ��� �� ����� ������ ��� ��� ����� ������ ����������� ����� � ����. ����� � �������� �� ����� � ������� ��������� �� ���. �� ������������ ����� � ���� ����, ���� ��� �� ��������� ����������� ����. (������� �� ������ � �� ���� �� ���� ������� �����). � ���� ����� ��� �� ��������� �� �� ����� (���� ��� � ����� ����� �� �������) ����� �� �� ����� �� ����������� �� �������� ����. ��� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ����������� ��� �� �������� �����. �� ���Σ�. ���� ������������� � �������� ����������� �� ��� �� � �������� ���� ���� �����. ������ �� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������ ������ ���� ���� � �� �� ������. ���� �� ������ ������� �� ������� ����, �� ���� �� ��. ���� �� ������ ��������� �� ���. ���� ���� ����� ��!? ���� ��� � ������������� ���������� � ��������� �� ������ ���� ��� �� ���������� �� ��������� � �������� �� ������ ���� � ��������� ��������� �� ��� �� �� ������� � ��������� ��� ���� �� �� ���� ������ ������ �����������. �� ��� �� �� ����� ��������, � �� �� ����� ����� ���� ������� � �� ������� �� �� ������. ����� ������ �� �� ���� ������ (���������). ���� ��������� �� ������������ ����� ��� � ���� � �� ���� ���������� �� � ����� ������ ��� � �� �� ������� ������� ��� � ����� �����. ��� ���� ����, � ����� �� �� � �� �� ��������. ��� �������� �� ������ ���� ����� � � �� �� ������� ������� �������. �� ������������ �� ������ �� ���������� � ������ ����� ��� �� ��� �� ���� �� ������������� ����� ���� �� ����� ������ ����������� �� �� �������� ���� ����� �� �������� ��� ��. ����������� ����������� ���� �� �������� �� ������ �� �������. ���� �� ��������� ����������� ������� ��� ���� ���� �������. ���� ��������� � ��� �� ����������� ��������� ��� �� ����� ��������� �.�.� �����������. � ����� ��� ��� ������� ����� ����� �� ������������, ����� ������������� ����� ������������� �� ���� ������ ������ �� ���� �������� ������. ��� ������ ���� �������� �� ���� 1000, 1200, 1500 ������. ��� ��� ����� ���� �������� ������ � ����� �� ���������. ����� ���� ����� ����� �� ����� � �������� ������ ����� �� ���������. � ����� �� �� �� ���� ���� �������� ��� �� ��������� ��� ��� ����� �����������, � ����� �����������? �������� ���� ���� �� ���?
sardaukar
quote:
Originally posted by StormAngel
Eve eden dosta interesen tekst....[;)] Copyright Julls @ www.bagra.org
������� �� �������� ����� �����������. �������� � �� �� ������ ������ ����� �� ������� �� ������� �� �� ���� �� �� ���������. ����� �� ���� ��� ����� ���� � �� ��������� �� ������ �� �������. ������� �� �� ������ ����� ���弝� �� ����������� �� �� ������ ���������. ��������� �� �� ����� �� �� ����� �� �����������. �� ��� ������� ������ � ���� ��� �� ����������� ��� ���������� ��� �� ������ ������������ � �� ��������� ������� ������ �� ����� �� ����� ���� � �� �� ������ �� �� �� ������ �������� (��)�������. ���������� ����� ���༝� ���� ����� �� ������ ������� ���� ����� �� �� ��� background �� ��� ������������. ����� ��� �� ����� �� ������. ���� �� ���� ���� �� �����, ����� � ������� �� ��� ���� ���������. ���� �� ������� �� ���� � �� ��������� ����� �� ���� �� ��� ������, �� �� ���� �� ���� ����� �� ����� �� ������. ��� �� ���� ����� ����� �� ������ �� �����, ������ ���� ����� � ������ �� ���� ������ �� �������� ���� �� �� �����, ���� �� �� �� ������ ��� ���� �� �� �����. ���������� �� �.....���� ������� � ���������� �� �� ���������. ������ ������ ������� �� ����� ����� ����� �� ���� � �� ��������� ����. ���� �� ����� �� ����� ��������� �������� ����� �� �������� �������� �� �������� ������� ����� �� �� ����� �� ����� ���� �� ������ ���� �� �� ������� �� ����, ������� ����� ������ � ��������� ����.
sardaukar
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL
Pavle....toj e krivec za ovie stvari
RaGeAnGeL �� ��� ��������..
mako
quote:
���� ������� �� ������ �� ���� � ���� ��� ����� �� ��� ���� �� �� ����������� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ���������. �� ����� ����� �� ��� � ���������� ������� � �����. ��� ��� ����� �������� �������� ���� ����� �� �� �������. ����� ���, ����� ��� ���. ��� ��� ����� ������ ������� - �������� ��� �������, �� �� ��� �����. ����� �� ������ ����� �� �� ����� �� ��� ������� �� ��� ������������� ������� ���������� � �� ��������. ���� ��� �� ����� � ������� ��� ��� ����� �� ��� �� ����� �� �����. �� ��� �� ���� ����� ���� �� ���� ��������. ��� �� ������� ���� �� �� ����� �� �� ���� �� ���� ������ �������� �� ��� ��� �� ������ ��������� �����, ��� ���� �� �� �����������. ������ ������ ��� ��������� �� ������, ���� ��� �� ���� ���������, �� �������� ���������, � �� ������ ��������� ��� �� ����� �� ����� ���� �������� ���� �� ���� �� ���������, � ������ ������ �� �� ���������. ������ �� ������� ����, ������ �������� ������: ��� ��� �� ���� �. �� ���� �� ���� ����� ���� ����� ������� ������ �� ��� ���� �. ��� ������� �� �������� ������� �� ������ ���� ����� ����� �� �� �����.
Koj go odredil toa? Kade vo Biblijata stojt deka treba da se naslikuvat Isus, Bogorodica, apostolite? Deka treba da pravime drveni ikoni koi sto ke gi bacuvame, ke im se molime i poklonuvame. Naprotiv se ZABRANUVAT da se pravat takvi otslikuvanja so Bozhji zapoved (2. Moj 23-5, i se osuduvat (5 Moj.27:15 ) Dali Pavle i drugite apostoli bi prifatile nekoj da storit ikoni od niv na koi luge ke im se molat i poklonuvaat, drvenite sliki da se proglasat za "cudotvorni" itn, imajki predvid sto mu velit na Kornelius koga toj sakat da go obozhavat: Stani, I jas sum covek! (10 Ap 25-26. Naprotiv, vo sekoja prilika naglasuvaat deka se greshnici, Pavle velit NAJGOLEM gresnik megu gresnicite, i postojano go velicat Boga, a ne sebesi, bidejki slavata mu pripagat nemu i samo nemu! Ukazhuvaat na opasnosta od verba vo idoli i covecki izmislici. (1 Kor.10:19-20, Kol. 2:8 )
quote:
������������ �� ���������� �� ������� �� ������������� � ���� �� ������ ������ �� ��������������. 15-16 ���� ���� ��� �� �� ������.
Naprotiv, ranite crkovni tatkovci bile protiv takvo molenje i obozhavanje na sliki! Postepeno toa se pretvorat vo nezdrav kult na ikonite, relikite, toa go ima vo Pravoslavna crkva i uste poveke vo Katolickata. Zatoa Gospod ni velit da ne pravime takvi raboti, bidejki vnimanijeto se svrtuvat kon mrtvi nesta a ne kon toj sto treba da bidit velicen i pocituvan.
quote:
������ ���� ����� ���� �������� ����� ������ �� ������� (�� 1054 ������������ �����). ����� ���� ����� ������� � ���� ������ �� �� ���. �� ��������� � �� ������. ������ �� ���� ���� ����� 16 ���� �� �� ������� ��������� �������� ���� ������� �� ���������� ����� �� �� ����� ������.
Se pojavuvale i bile progonuvani i sepak osptanale do den denes i ke opstanar za sekogash!
quote:
����� �� �� ������� �� ������� �� ��� ���� �����. ����� � ���� ������� �� �������� �� ���� �� ���� ��������� �� �������� ����� �� �����. ���� ��� ����� �� ��������������� �������� �� �� ��������. ����� �� �� ������� �� ��� ������� �����, ��� �� ���� ���� �������� �� ������ ����� ����� ����� �� ������� �� �����. �� ��������� �� ������ �� �� ����� ����� �������� �� ��������� ���. ���� ��� ����� ������������� ����� (���� � ����������������) ����� ����� ����������� �����.
Mali ili golemi - Bozhjiot zbor e eden i negovata crkva ne ucit raboti sto se sprotivni na negovite zapovedi!
quote:
���� ����� 16 ���� �� �� ������ ���� ������� �� ������ �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� �� ������ ���� ���. ��� �������� (���� � ������ ��� �������� ����������) �� �� ������� ����� �� 16 ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ������. �������� ����� �� ��������� �� 2-3-4 ���.
Edno e da se davat pocit, drugo da se pravat idoli na koi "otecite" gi povikuvaat lugeto da im se molat, poklonuvaat, da im palat sveki, davaat pari i da se tretiraat kako da se zhivi nesta.
quote:
���� ����� ��� �� ��������� ���� ������ ���������� �� ��������� �� ����� ������� ���� ��: ������ �� �� ����� ��� ����� ���� � �����. ����� ��� ������� �� ����� �� ����������� ���� �� ������ ����� �� �� ����� ������������ �� ������� �� ����������� ������� ��� �� ���������� ����� �� �������������, � ����� �������� �� ���� � ���� �� �� ��������� �������� ������ ������ ������� � ���� �� ������� ���� �������� � ������� �� ������� ������ ���� �������� �������������� ������ ��������� ������ ������������. ��������������� � ������� ������� ��� ����, �� �� � ����. ���� �� ���������� �� ��������������� ���������� ������� �� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ������� �� ���� �������� � ������� �� ������ �� �� �������� �� �� �������� ���� � ��� �����. [/quote Toa sto se pojavuvaat i poveke zabeguvanja ne gi apsolvirat i opravduvat drugite zabeguvanja. Tradiciite ne se nad zakonot.(Kol. 2.8, Mark 7: 5-13 [quote]���弝� ������� �������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ����� ���� ����. ����� ����� �� �� ����� �� �����... � ����� ����� ��� ��� �� �������. ��������� � ������������ �� ��� �������� �� ������������� ����� ��� ���� �� ��������, � � ���� ������. �� ������ �� �������� ������� ��� ���� � ����� �� (����� ������ �� �� ������� � ������) �� ���� �� �� ������� ���� �������. ��������� � ���������� �� ���� �� ���� ��������� ������� �� ������� ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� �� ������� ��� ����. ���弝� ���� ���� ���� � ����� �� ����� ���������� �� ������ � �������. ��� ���� ����� �� �� ����(�) ���弝� ����� �� ���������� � ����� �� ��� ���� �� �� ������� ����. ����� ������������ �� ���� ����� ����� �� ����(��) � �� �� �����(��). ��� ����� �������� � �� ��� �� 20 ���. ������� �����, ����������, ��������� ������� �� ������� ������������. �������� �� �� ���������� � ���������� �� ������ �����. � ��� �� ������� ��� �������� �� ����� ���� � �� ���� ��������� �� ����� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������� �� ������ �������� ��� �� ����� �� �� ������������ �� ��� ����, � ���� ��������� �� ������
Zabeguvanjata ne se apsolviraat i stanuvaat opravdani so toa sto ke se pojavat uste poveke zabeguvanja. I 'izbranite' mozhat da bidat zavedeni - i ke zaveduvaat i drugi vo propasta. Zatoa i sme obvrzani da proverime dali toa sto ni se propoveduvat e spored Svetoto Pismo ili ne, pa duri i ako angeli propoveduvaat! ( Gal.1 8-9)
cabrini ��������� ��������������� ������ �������� �� ����� ����������� �� ���������, ���弝� ���������� �����, ��������� �� ������, ���������� ����� �������� �� ��������� ���������. ����� ��� �� ���������� ������� ���� �� ������ ����� �� ��������� ���� ������ �� ������ �� ���� ������ �� �������� � ������� �� ��� ������ �� ����������� � ���������. ���������� ������� �� ������ ������� �� ��������� �� ����� ���������, ������������ �� ��������, � ������� �� ����� �� ������� �� �������� ���� ����� �� ������ �� �� ����������� �� ����������� ������������. ��� �� �� ���������� �� ������� �������� ��� �� ���� �������, ���弝� ���� ���� �������� � ���� ����, �� �� ����� ���������༝� �� ������ �� ����. �� ������ ������ �� �������������� ����������� � ������� ���� �� ����������� ��� ��������, ��������� ���� � ��������� �� ����� �� ������� ��������� ��������� � ���� ������� ������� �� ��� ��� �� � �������� �� ��������. ������������ ��� �� ������ ������ ����� ������ ������ ��� ���� ����� ���� �� �� ������� �������� ���� ��� ���� � �� ��� ������ ���� ���� �� ������� ����������� ������ ��������, ��� ������ �� �� ������ ����������� ����. ������������� ����� �������� ��� 2000 ������ � �� ���� ����������� ����, ���弝� �� �� ����� ����� ��� �� �������� ������� �� ������ ���������. ����� ������������� �������� �� �� ������ ���� ��� �� ��������� ��������� � ���� �� �������� ���� ����� �� ��������. ���� �� ���������� ��� ��� ����������� �� ������ ���� ������ ������ ������� ��� ��� �� ��� ��� �� �������, ������������ ���� � �� ��� ����� � �� ��� ����� ��������� ����� ��� ������� �� ���������� ��������� � ����� ����� � ����. �� ���� ��������������� ������� �� ����������� ���� �� ������� ���� �� �� ���������� �� ������ ��� ������. ������� ����� ��������� �� ���� ���� � ���� �����, ����� �� ����� �� �� ������ ������������ �� ����� �� ������� �� ����� �� ��� ����� � ��� ����, ����� ��� ������� � ������, �������� ������� � ������� � ����� ���������� ��������� �� ������� ����� � �������� �� �� ����� �� ���� � �������. ������� ����� ���� ��������� �� �� ������� �� ������� �� ������� ��� � ���������� ��������� �� ���,��༝� �� ������ ���� ������� �� �� ���� ��������� �� 16, 17, 18 ��� ��� ������ �� ����, ���� ��� 2000 ������. ����� ������������� ��������� �� ���������� �����������, �� ���� ����� ���� ���� ��������, ���� �������� � ���� ��� ��� �� ������ ��������������. ���� ��� ���� �� �������� ������ �������� � �� ��������� �� ����� �����, ���� � ��� �� ����������� � �� ����������, ����� ��� ��� �� ����. ��������������� �� �� ����� �� ���, ������ ��� ��� �� �������� �� ����, ������ ��� ��� ������� ������� �� ���� ��������� � �����,������� � ����� �� �� ������ ���� �� ����.
sardaukar Originally posted by mako Koj go odredil toa? Kade vo Biblijata stojt deka treba da se naslikuvat Isus, Bogorodica, apostolite? Deka treba da pravime drveni ikoni koi sto ke gi bacuvame, ke im se molime i poklonuvame. Naprotiv se ZABRANUVAT da se pravat takvi otslikuvanja so Bozhji zapoved (2. Moj 23-5, i se osuduvat (5 Moj.27:15 ) Dali Pavle i drugite apostoli bi prifatile nekoj da storit ikoni od niv na koi luge ke im se molat i poklonuvaat, drvenite sliki da se proglasat za "cudotvorni" itn, imajki predvid sto mu velit na Kornelius koga toj sakat da go obozhavat: Stani, I jas sum covek! (10 Ap 25-26. Naprotiv, vo sekoja prilika naglasuvaat deka se greshnici, Pavle velit NAJGOLEM gresnik megu gresnicite, i postojano go velicat Boga, a ne sebesi, bidejki slavata mu pripagat nemu i samo nemu! Ukazhuvaat na opasnosta od verba vo idoli i covecki izmislici. (1 Kor.10:19-20, Kol. 2:8 ) ��� �� ���� ������� �� ���������: ��� ����� �� ���� ����, ���� (����) ����� ����� �� ���, ��� � ���� �� ������, ��� � ���� �� ������ � ��� � �� ������ ��� ������; ���� �� �� �� ������, ���� �� �� ������, ��� ��� ��� ������, ��� ���; ��� ��������,...� � ��� �������� �� ��������� ���������, ����� ����� �� �� �� ����� ������� �����, ��� ��� ������� �� ��� ��� � �� ������, ��������� ���� �� ����� ���� ��� ��. ����� ������ ��������� �������� � ��������. ��� ���� �� ����� �� ����� �� �� �� �������������, ���� ���� �� ������, ������ ��� ��������� �� �������. ������ �� mako ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������� �� ������ ��������� ��� �� �� ������ �� �� ��������!? ���� ��� �� ����� �� ��� ��� � �� ������! ��� �������� �� ������� ���� ��� � ��������� ���������, � �� ���� ��� � ��������� �� ����� ������, ���� ��������. � � �� ������ ������ ��� ��������� �����. ������ ������ �� ������� �� �������. �� ���� ��� �������� �����, ������ ���. ���� ��� ����� ������ ��� �� ��������� ������� �� ��� ��� � �� ������, �� ��������� ���������. (������ ���� �� ������). �������� �� ������� ������������(�) ������ �����. �� ���� �� ���� ���� �� �����������(�) ����. ��� ������ ������� �/��� �������� ��� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ����� �� ������� ���. � ���� �� ��� ������ ���� ����������� � ������������ �������� ���� �� ����� � ������� ��� ������� ����� �� �� �������� ����� �� ����� ��� ������� �� ������� �� ������� �������, �� �� ����� ����� � �� ��������. ��� ����� ���� � ����� �� ����������� �� ��� ������ �� ���� ������, ���弝� ��� ����� �� �� ��������, �� ��� ������ �� ������� �� ������ �� �� ������ ���� ��������� � ��������. ��� �� ��������� ��������� ������������� � ������������� � ����� � ���������. ��� ������� �� ��������� ����. ����� � ������ �� �������� ��������. ��� � ���� ���. � �� �������� ����� ���� ������ �� ����� �������. �� ���� �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ����� �������� ��������� �� ��� ������ �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���. � �� ��������� �� ������� �����, ��� �� ���������� �� ����������� ���������. � ����� ��������� ������� ����� � ���������� �� ���� ��������. ������� ���� ������� ���� ��� ������ �� ��� ���� �� ����� ���! Originally posted by mako Naprotiv, ranite crkovni tatkovci bile protiv takvo molenje i obozhavanje na sliki! Postepeno toa se pretvorat vo nezdrav kult na ikonite, relikite, toa go ima vo Pravoslavna crkva i uste poveke vo Katolickata. Zatoa Gospod ni velit da ne pravime takvi raboti, bidejki vnimanijeto se svrtuvat kon mrtvi nesta a ne kon toj sto treba da bidit velicen i pocituvan. ���� �� mako ��� �� ��� (��� �������) ���� ������� �������� � ��� �� ������� �� ���? Originally posted by mako Mali ili golemi - Bozhjiot zbor e eden i negovata crkva ne ucit raboti sto se sprotivni na negovite zapovedi! ������� ���� �� ���������� � �� ������������ �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� � ���� �� ������� ���. ������ �� ������ �� ����� ��� � �� �������� ���� ��������. �� ���� �� �� ����� �������� ������� �� 500 ������. ��� ��� �� �� ������� ����� �� �� ����� ���� ����� ������� ����� � ������ �� ������������� ����� ���� ��� � ����������. ������� �� ��� �� ��� ����, ���� �� ������, ���� �������� � ����. ���� �� ����� �� ��� ��������? �� ��� �����? ���� �� �� ������ �� ��� ��� �� ���� 600 ������. �� ���� 1000 ������, �� ���� 1500 ������. ������������� ����� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� �������. ������ ����� �� ����������� ��� ������� � �� ��� �� �������. ������ �� ��� ����������� ���� �����, ���� ������� ��������� ����. Originally posted by sardaukar ���� ����� 16 ���� �� �� ������ ���� ������� �� ������ �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� �� ������ ���� ���. ��� �������� (���� � ������ ��� �������� ����������) �� �� ������� ����� �� 16 ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ������. �������� ����� �� ��������� �� 2-3-4 ���. Originally posted by mako Edno e da se davat pocit, drugo da se pravat idoli na koi "otecite" gi povikuvaat lugeto da im se molat, poklonuvaat, da im palat sveki, davaat pari i da se tretiraat kako da se zhivi nesta. ���� ��� � ��������� ����� ������ ���� � ����� ���弝� �� ���� ���������� ����� �� �� �� �� ������ ����������� ����� ���� ����� �������� ���� ��������. ������ ���������� �� � �������� �� ����. ����� ��������, ����������, � ����� ������ ���������� ��������� ��� ��������� �������. �� ������ 2 ����������� ������ ������ ������� ���������� �� ������������� ����� �������� �� �������� ����� ��������. ���� ���, �������� ��������� ��������������, ������������ � ���������������� ���� ���������, ���� � ������������� �� ������ ������������� ��������. Originally posted by sardaukar ���� ����� ��� �� ��������� ���� ������ ���������� �� ��������� �� ����� ������� ���� ��: ������ �� �� ����� ��� ����� ���� � �����. ����� ��� ������� �� ����� �� ����������� ���� �� ������ ����� �� �� ����� ������������ �� ������� �� ����������� ������� ��� �� ���������� ����� �� �������������, � ����� �������� �� ���� � ���� �� �� ��������� �������� ������ ������ ������� � ���� �� ������� ���� �������� � ������� �� ������� ������ ���� �������� �������������� ������ ��������� ������ ������������. ��������������� � ������� ������� ��� ����, �� �� � ����. ���� �� ���������� �� ��������������� ���������� ������� �� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ������� �� ���� �������� � ������� �� ������ �� �� �������� �� �� �������� ���� � ��� �����. Originally posted by mako Toa sto se pojavuvaat i poveke zabeguvanja ne gi apsolvirat i opravduvat drugite zabeguvanja. Tradiciite ne se nad zakonot.(Kol. 2.8, Mark 7: 5-13 �� ���� ���� �� �� ��������! ������ � ���� ��������� �� ������ �� ���! ������ ���������� ����� �� �� ������, �� �� ������ �� ���. ��� �������� �� ����������� ����� �� ������������� �����. ����� �� �� ��������. � �� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ������� ���������� �� ��� �� �� ��������� � ���� 1500 ������, �� ����� ���� ���� �� �� ������ � �� ������ �� �� �������� ����� (����� ������� ������, � �� �� ����������). Originally posted by sardaukar ���弝� ������� �������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ����� ���� ����. ����� ����� �� �� ����� �� �����... � ����� ����� ��� ��� �� �������. ��������� � ������������ �� ��� �������� �� ������������� ����� ��� ���� �� ��������, � � ���� ������. �� ������ �� �������� ������� ��� ���� � ����� �� (����� ������ �� �� ������� � ������) �� ���� �� �� ������� ���� �������. ��������� � ���������� �� ���� �� ���� ��������� ������� �� ������� ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� �� ������� ��� ����. ���弝� ���� ���� ���� � ����� �� ����� ���������� �� ������ � �������. ��� ���� ����� �� �� ����(�) ���弝� ����� �� ���������� � ����� �� ��� ���� �� �� ������� ����. ����� ������������ �� ���� ����� ����� �� ����(��) � �� �� �����(��). ��� ����� �������� � �� ��� �� 20 ���. ������� �����, ����������, ��������� ������� �� ������� ������������. �������� �� �� ���������� � ���������� �� ������ �����. � ��� �� ������� ��� �������� �� ����� ���� � �� ���� ��������� �� ����� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������� �� ������ �������� ��� �� ����� �� �� ������������ �� ��� ����, � ���� ��������� �� ������ Originally posted by mako Zabeguvanjata ne se apsolviraat i stanuvaat opravdani so toa sto ke se pojavat uste poveke zabeguvanja. I 'izbranite' mozhat da bidat zavedeni - i ke zaveduvaat i drugi vo propasta. Zatoa i sme obvrzani da proverime dali toa sto ni se propoveduvat e spored Svetoto Pismo ili ne, pa duri i ako angeli propoveduvaat! ( Gal.1 8-9) �� �������� �� ����������! ���� �������� �� ���� ������� ������ �� ����� �� ������������� ���� � �����. �������� ������ �� �� ��������! ���� ��� ��� ��� �� ���������� � ������������� � ������� ������������� � ����������� ������������. ������ ����� �������� ���������, � ���� ��������� ����� �� ����� �������� � ������ ��������� �������� �����. ���弝� �...������� �� ���������� ������ �� �� ����� �� �� ������ ���� � ���������. ���� ����! ��������� �� ���������� ����� � ����� ������ � �� �� ����������. ���� �� quote ��� ����� �����, � �� �� ��������� ���� ��������� ����� ��� ��� �������. ���� ���������� ������� ��������� �������, ���� ��� ���������� ������� ��������� ������ � ����������.
StormAngel Da, ama zatoa ima i vtor del :)))) ��������� �������� ����������� �����, ����� ��� ������ �� ���� ������ �� ������, ������� ��������� ����� �������. ��������������� ������� ������ ��������� ����������� ��� ���� �� ���������� ��� ������ ��������� ������ ��� ��������� �������� �� ������������ ���� �� ������������� �������. ���� �� ���������� ��� ���� ������, �����������, �� �� ������ ��������� � �� ����� � ���� �� ����� �� ���������� �����. �����, ���� �� ��������� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ���������, �������� ��������. ������� ��������� ������� �� ������ �� ����, ������ ���� �� �� �����, � ������� �� �����, ��� ���� �� ������� �� �����. ��� ����� ����� (�� ��� ������� �� �� ���������), �� ����� �� ���� ����. ����� �� ������ �������� ���� ���������� ������������ ��������, ��� �� �������� �� ��������� �� �������. ���������� �� ������� ��� ������, �� �� ������� ������� ������� �� ������� ����� �� ��� ������. ���� �� ���, ����� ����� �� �� ��� ������ ���� �������� ��������� �� �������� ���� �� ��������� � �� �������� �� ���� ���� �����༝� �� �� ������ �� ����. ���� ����� �� � ������ ����������� �� ���������������. ������������� �� ������������ ����� �� �� �������� �� ������ �����, ���� �������� ����. �������������� �� ����������� ����� ������� ��� �� ���������� �� ���, ��� �� ����� ���� �� �� �������� ������ ���� � ��������. ��� � ���� ����� ������������ � �������� ��������� �� ���������� ������ �� ��� ��������� ������� ���� �� ������ �� ����� �����. ���������� �� ����������� ����� ��������� ������ � �� ������ �� ��� 24 ���� ������ ��������� ��������. ��� � �������� ��������� ������ ���弝� ��� ������� �� ��������� �� ������� �������, ������� ������ ������ ���� ��������� � ����������� ��������� �� ���. ��� ��������� �� �������������� ��������� �� ������������ �� ����� �� �������, � ���� ����� ����� ���� ����������. �����, ����� �� �� ���� �������� ���� ������ �� ������� � �������� �����. ���������� �� ��� ��� �� �������� ��������� ������������ ������� �� 30 ����� 1966. ����� ����� ������ ���� �� ��� ��������� �� ������ �������������� �����. ��� ������ ��� 39 ������, � ��� �� ������ �� ��� �����, ����� ���� 2005 ������, �� � �������� �� ���������, ���� 29 ������, � ��� ��������. ������ ������� �� �������� � ������������� ��, �������� �����, �� � ������ � �������� �� ���� �����. �� �������� �������� ���� �������� ������� �� ��������� �� ���� ����� � ������������ �� ������������� �����, � ������� �� ����������� �����. ���� ������ ��������� � ������ �� � ������ �� �������� ��������� ���� ������� �� �������������. ���� ������� �� ������ ���� ������� �� ������� ��������� �� ����� ����������� �����. �������������� ����� � �������� �� �������� ������� ��������� ��� ������� ���� �� �������� ���� ������� ����� �� �� ����� ��� ��� �� ���� � ���� �� ����� �� �� ��������� �� ������������� � ������ ���������� �������. �������� CS � ����� ��� ����� �� ������� ������� �� �������. �� ������ �� ����� �� ���� �� ������� ��������� ����� ��� ����� � �������� �� ���������� ���� ���������, ��� � ���� �� ������ �� �������. �� ��������� ������ ���� ������� �� �� ���� ����� � �������, �� �������������� ����� ������ ������ ����� ����������, � ������ �� ���� ������ �������� �� ������ ����������. ������ 15 ������ �� ������ ������� �� ���� ����� ����� � �� �� ��������� �� ���������� ������ �� ���������� � ����������, � �������� �� ���� ����� ����������� ����� ������� ���������. ��������� ���� ������������ ���� � ������� �� ���� ������������ ������� �������� �� ����������� �� ���� ����� � ������ �� ����. �������� �� �������������� ���� ���� �� ��� �� ������ ������������ ������ � �������� �������� ������������ �������� � ������������ �������. ���� ����� �� �� ������� �� ��� �����, ������� �� ��� ���� �� ��������� �� ��������������, ������������ �� ������� (� ��� ��� ����-������������ �� � ����������) � ������� ����������� � ���������. �������� ����� �� �������� ������ �� �������������� ����� � ������ ����, ��� ��� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� �������������� ��� ��� (�����������: ��� ���, �� �� �� �������...), � �������� ���� �� �������� �������. ���� ��� �� ���������� ���� ������!�. ���� ����� �� 1997 ������ �� ������� � �������� ������. �������� ��� �� ��� ���������, ��� �� ������� �� ���� � ��� �� ������ ���� ���������� CS ������� � ���� 4 ������, �� �������� �� ���� �� �� ����. �������������� ����� �� ���� ���� �������� ������� �� � ����� ������� ��������, ���� ��������� ��� ��������, ��������� ���� ����� ������, ��� �������� ��� ��������� � ������� ������. �������� ������� �� ������� ��� ��� ����. ������ ������ ����� �� ��� ������ �� ���� ������ ������������ ����� � �� ���� �� ������ ����� ����� ������ (����� ���� �� ����-����� �� ��������� ����������) �� ������� �� ������ � ����� �� �������. �� ����� �� �������� �� �������������� ����� �� �������� ����� �������� ��� �� ��� ������ ���� �� ���������� ��������� ���������� �� ������: ������������ �����, ������������ ����� �� ���, ����� �� ������..� ���� �������� ������� �����. ������� �� ��� �� ���������� �� ���������� �� ���� � ����� ��������� ������ ���� ������ � ������. ���� �� ����� �� �������� ���� �� ������� �� �������������� �� �������� ������ ������ ���������, CS �� �������� ���� ����������� �� �������� ����������� � ������� � ����� ���� �� ������� �������� ����� � �� �� ������ ����� �� �� � ����� �� ������ �� �������. �������������� ����� �� ��� ��������� ����������. �� ������ �� ������������ ��� ��� ����. �� �� ������� �� ����� ���� �� ������� ���������� ����� CS. ��� ����� ������� ���� ����� � ������� ���� ������. �������� ���������� �� ������ ������� ������ �� ������ �� ������� ������� � �� ������� ������� �� ���������. ���� �� ���������� ������ �� �������� �������. �������� she-devils �� ���������. �������� �� ������ ������� ����� ������� ��������� �� ��������, ��������弝� �� ������� �� ���� ����� � ����������� ��� �����. ����� ��� �� �������� ����� �� ���� �� � ����� �������� �� ���� ��������. �� ������ �� ������� �� � ��������� �� ���������� �������� (����)������� �� �������� �������. �������� �� ��������� �� ���� ���� �� �� ��������. ������, ��������� �� ������� � �� ���� �� ���������. ��� ����� �� ������� ���� ����� ����� �� ������ � �� ���������� �� �����. ������ ���� ����������� �� ������� �� ���������� �������, �� ������ ������ �� ��������� ���� ����� � ��������� ��������� �� ��� �� ������� �������� ���� �� ��������. ������ ������� ������� ��� �� ������ � ������� �� ������ ���� �����. �� 1953 ������ ��� ������� ����������, ����� 1000, ��� ������� �� ���������� �������� ��������� � �� ������� ��������. �� 1967 �� 1971, �� ������ ���������� �� ��������� �� ����������� ��������� �� ����� � �� �� ���� � ��� ������. ����� �� ���������� ������� �� ������� �� ���������� (��� �� �� ������� � ���� �� ���������� ������������) � � ���� ��� ���� �� �������. �� ������������ ����� �� ����������� ������� ������� ������ ���� ������ �� ����� �� ��������� �� ������ ���������-���������� ��� �� ����������. ����� ��� ��������� � ��������� ��� ����������� ���������� ��� �� ����������� �� �� ������� �� ���� �� �������� ��������� � ��������. ��� �������� ���������� ���������� ��������� ������ � ������� ����������, ������� ��������������. ����������� �� �������� ��� �� �� � ���������, ������ ��� � �� �������. ��������� �� ��������� ������ ������� � ������ �� ��������� �� ������ �� �������, �� ���������� �� ������� �� ������ ������������ �����. ���������� �� ���������� ���� ����� ������� �� �������� �� �������� �� ����� ������� �����, � ���� �� ������ ���� � ���� �� �������� �� �� ������� �� ������� �� �����������. ���� ���� ������� �� �� ���������� ���������� � ����������� �����������, �� ����� ����� ��� ������� ����. ��� ������ �� ��������� ���� ������ ������� � ����, ���� � ��� ���������� ��������� � ����� �� �����������-����������� �������� �� ������ �� �������. ���������� �� ����� ���� ��������� � ������� �������༝� �� ��� �������������� �� ����� �� ��������� �������� �����. �����, ��������������� � ����������� ������, �� �� �������� ����� �� �� ������ �� ������. ������ ������� �������� ������� �� ������ � �� �������� ��������� ������ 1000 ���������� �� �� ������ �� ������� ������. �� ������ ������ ���������, ������ �� ����� �� ��������, ���� �� � ��������� ��������. �������� � �������� �� ������ ������ � �� ������ ��������� ��������. �� 1977 �� ������ � ������ ����, � ������ ����������� ��� �� ����, ����� ������ �� ������, ���� ��� ������� ������, � ����������� ���� �� ���� � ���������. �������� 1978 ������, ��������� �� ����� ��� ������ �� ���������, �� ��������� �� �� ���������� ������������� ������� ���� ���� �� �������� �� ��������� ����� ���������� ������. ����� �� ��������� � ��������� ������ ���� ����. �� �������� �� ����� � ������ �� �������� ������. ��������� �� ��� �������� �� ������� ��������� ��� �� �������� ��������� ��� ����. ������ �� ����� �� �������� �� 17 ������� 1978 ������� �� ���������, ���� ����� �� ����� �� �������� �� ������ ���� ������� ��� ��������� �� ���������� � ���������� �� ��������. �� ���� ����� �������� �� ����� �������� �� ����� � �� �������� ���� �� �� ����� �� ��� � �� �� ������� ����������. ����� �� ������ �� ������� �� ���� � ������������� � �� �� ����� ��������� �� �� ����� ��������. ���� ���� ��� �� �� �������, �� ������� �� ������ ��� �� �� ����� ��������� � ���� ��������. ���� ��� ������� �� �����.. ������� ���� ������� �� ������ ������ ����� �� 1000 ������ � �� ���� �������� ���� ��� �� ������ �� ������ ��������, ��������� �����. �� �������� �������� � ����� ��� �� ���� ������ �� ��������������� ����. ���� �� �������� ���������. �� ���� ��� ���� ������� �� �� �� ������ ����, ������� �� ��� ���������� �� �������� � ������ �� ������. ���������� ����� ���� �� ������. ������� � ���� ������� �� ������ ������� ���������, ������ ��������� �� ����� 200 ���� �� ���������� ���� �� ������ �����, �� � ������ ������� ���� ���� ��� �� ������. ������� ������ �� �������� �� ���������: 913 �����, ��� ��� � ����������� ��� �����. ������ �������� �� ������� � �� 1993 ������ �� �������� ����, ������. ���� ��������� �� ������������, ���������� �� �������� ����� ����� �� ������ ����������� �� ������ �� ������� ������. 71 ��� �������� �� ������� �� ������������ �� ������������ ���� �������� �� ��� ������� ����������� ��������� �� �������. �� 1995 ������ �� ����������� ����, ��������� ���������� �� ������ �� ������� �������� �������� (����)����������. ��������� �������� ���� ����� �� ������ �� �������, ���弝� ������� �� ������ (�������༝� � ��� ���� ����) ����� ���������� ����. ������ �� ������� � ������� �� ������ �� ����� 60 ���� �� ���������� ����������� �� ������ � ������, �������� �� 1994-1997. �� ������� ��������, � ������ � ������� ����� ������ ����� ��� �������� �� ���� �������, ��� ����� ��� �� ���������� ����������� �� ����� ��������� � ���������. �� ������������� ������ �������, ������ ������� �� ������ �����. ������ �� ����� ����� �� �������� ������������, ��� ��� ��������� ���� �� ���� �� � �������� �� ���� (Cold fusion-a gift from God). ����������� ������ ���� ����弝� �� �������� �� ������� ������, ���������� �� ������� �� ������� �����, �� ������ �� ������ �� �� �� ������ �� ��������, ��� ����. ������� ���� ���������� ����� �� ����� �� ���� ��� ���� �������? � ��, �� �! ���� ����� ������ �� ������ ��������������� ����� �� �����. �� ��� ������ �� ���������� � � ���� ��������. �� ������ ���� ����� �� ������ �������, �� ������� ���� ������� ���� ���� � �� ���� �� ��������� �� ���������� �����, � ����� �� ���� �� � ���� �� �������� ����. ����� �������� ����, ����� ��� � ���� �� ����� �� ���� ������ �� ����� ���� ���������� �� ������� ����. ��� ���� �� ��� ���� ����� �� �������. �������, ���������� ��� �� ����� ����� ��� ����� �����, ����������. ��� ������ �� ������� �� �������� �� ����, ���� �� �� ������ ������ �� �������� � �� ����� ���� �� � ������. �� ����� ������� ���������� �� �����, � ��� ����� ��� ���� ������ � ����� �������. ������� �� ��������, �� ���� ������� ������ ������ ����������� ������� ���� �������. �� ������� ��� ������ �� �������. ����, ����� ���� ������� ����� �������, ������� � ��������� ���������. �� ���� ������ ������� ������� ��������: ������������, ��������� (� ��� ��������) � ��������-����������� �� ����� ������. ���� ���� ��� �� ������� ���� �� ��������� ����, �� ������� ����� ���������� ������ ����� ����� ����. �� ���������� ���� ����������� ��� � ��������� �� �������� ��������� �� ��������� �� ���� ��������������� ������� � ���� ����� �� ����� �� ��������� �� ��������� ����� 12 ������� ������. �����, � ������� �� ������ ����� ��������. ���� �������� ������� � �� �� ������ �� ������� �� ���� �� �� ��������. ���� ������, ��� �� ������ ����� ���� ������� �� �� �������� �������� �� ���������, ������ �����, ����: �������, ���� ������� �� �� ������� �� ����� ��� ����. ������� �� ������ �� ����������� �����������, ����������� ����� ��� ��������� ������� �� ������ �� �������� �� �����������. ������ ������ ���� �� ������� �� �������, ��� � ����� � ����� � ������� �� ����� �����.� ���������, ����� ��� �� ��������� ���� �� ����������: ���� ��� ���, ����� �� � �� �� ������������, ����������� � �� ��� �� �� ������ ��� �� �� �������� �� ���� ��� �� ������� ����� ���.
sardaukar ��������� � �����! � ������ � ������� ��� �� �� ����. ���� ����� ���� ��� � ��������. �� ����������� ���� � ���������� ��� ���� ����� ������� ���� � ����������? Originally posted by StormAngel ���� ������, ��� �� ������ ����� ���� ������� �� �� �������� �������� �� ���������, ������ �����, ����: �������, ���� ������� �� �� ������� �� ����� ��� ����. ������� �� ������ �� ����������� �����������, ����������� ����� ��� ��������� ������� �� ������ �� �������� �� �����������. ������ ������ ���� �� ������� �� �������, ��� � ����� � ����� � ������� �� ����� �����.� ���� �������� ����� ������ � �� ���� ���� ������� ��� ����� ������ �� �����.
Angya Sektantstvoto e duhovna chuma, koja podmolno go zarazuva chovech- koto opshtestvo, i dokolku ne se sprechi (izolira) navreme, koga kje gi projavi simptomite mozhe da bide docna, osobeno vo demokra- tskite drzhavni sistemi, kade shto i zarazata ima svoi prava. Sluchajot vo Johnstown e tipichen primer na demokratska toleranci- ja. Najchesto, terorizmot e priozvod na okultna organizacija. Lugjeto koi smetaat deka treba da se tolerantni kon raznite okul- tni veruvanja se neinformirani i vo golema zabluda. Ne e bitno kako sektite se pretstavuvaat, bidejki kako i da se pretstavat, tie ja prekrivaat vistinata. Se razbira, tie se do- brotvorni organizacii, zashto chvekot se mami na "dobri" neshta. Zatoa pak postoi Sektologijata - nauka za sektite i nivnoto dej- stvuvanje, koja ja klasificira i definira sekoja sekta. A onie kako "mako", potrebno e da ja sogledaat razlikata pomegju "idol" i "ikona". "Idol" e pravenje na slika (obraz)na neshto nepoznato i neopishano, dodeka zborot "ikona" znachi:OBRAZ,taa e kako fotografijata vo ponovo vreme, za koja ni e daden konkreten obraz. Ikonata se slika ili crta, ili potochno se pishuva, isto kako shto se pishuvaat bukvite.I kako shto pisatelot ne mozhe da izmisli bukva, taka i ikonosecot ne smee da izmisli obraz. Freskite vo crkvite go prikazhuvaat Evangelieto, onaka kako shto e zapishano, a vo ranite hristijanski vekovi za mnogu nepismeni hristijani edinstvena pretstava za Evangelieto bile ikonite i freskite, a edinstveno znaenje za Boga bilo Sveshtenoto Predanie, koe bilo usno predavano. Pravoslavnite hristijani ne im se molat na ikonite, tuku na Hrista, Bogorodica ili Svetite ugodnici, koi shto se izobrazeni na niv. Nam, ikonite ni se potrebni isto taka, kako shto ni se potrebni fotografii od nashite bliski i vozljubeni lichnosti, osobeno tie shto se telesno odalecheni od nas, za da se sekjavame na nivniot obraz. Tradicijata vo makedonskite i dru- gi balkanski pravoslavni crkvi shto e povrzana so ostavanje na pari vrz ikonite e sosema nepotrebna, bidejki parite se za pomosh na crkvata, a ne da gi valkaat obrazite na svetcite. Vo poslanieto do Galatjanite (3:1), apostolot Pavle gi ukoruva Galatjanite za nivnoto neverie, bidejki pred nivnite ochi bilo izobrazeno raspetieto na Hrista. Dodeka Sveshtenoto predanie govori deka prvata ikona bila nerakotvorna, odnosno Samiot Spasi- tel nam ni go dal Svojot obraz. Umivajki go Svoeto lice, Toj go izbrishal so krpa, na koja chudesno go izobrazil Svojot prechist lik, i mu go ispratil na bolniot knez Avgar, za koj znaeme od istorijata. Koga knezot se pomolil pred nerakotvorniot obraz na Hrista bil iscelen. Prvata ikona na Bogorodica e na- pishana od evangelistot Luka. Spored Sveshtenoto predanie, Bogo- rodica go videla svoeto izobrazenie, i rekla:"Blagodadta na Sinot Moj kje bide so ovaa ikona". Ikonata e sochuvana do deneshno vre- me, i se naogja vo Rusija.
sardaukar ���� Anqya ����� ���� ������ ������! �, � ������� ������� cabrini, jakov � stormAngel ����������� �������!
mako
quote:
��� �� ���� ������� �� ���������: ��� ����� �� ���� ����, ���� (����) ����� ����� �� ���, ��� � ���� �� ������, ��� � ���� �� ������ � ��� � �� ������ ��� ������; ���� �� �� �� ������, ���� �� �� ������, ��� ��� ��� ������, ��� ���; ��� ��������,...� � ��� �������� �� ��������� ���������, ����� ����� �� �� �� ����� ������� �����, ��� ��� ������� �� ��� ��� � �� ������, ��������� ���� �� ����� ���� ��� ��. ����� ������ ��������� �������� � ��������. ��� ���� �� ����� �� ����� �� �� �� �������������, ���� ���� �� ������, ������ ��� ��������� �� �������. ������ �� mako ���� �� ����� ����� ��� ���� �� ����� ������� ��� ������� �� ������ ��������� ��� �� �� ������ �� �� ��������!? ���� ��� �� ����� �� ��� ��� � �� ������! ��� �������� �� ������� ���� ��� � ��������� ���������, � �� ���� ��� � ��������� �� ����� ������, ���� ��������.� � �� ������ ������ ��� ��������� �����. ������ ������ �� ������� �� �������. �� ���� ��� �������� �����, ������ ���. ���� ��� ����� ������ ��� �� ��������� ������� �� ��� ��� � �� ������, �� ��������� ���������. (������ ���� �� ������). �������� �� ������� ������������(�) ������ �����. �� ���� �� ���� ���� �� �����������(�) ����.
Evreite koristele sliki, pravele ornamenti i figuri. Ne e do pravenjeto sliki, tuku vo odnosot sprema niv. Lugeto da ne im se molat i poklonuvaat, da im davaat pocit na eden nacin sto go svrtuvat vnimanijeto ne kon Gospod, tuku sprema napravenata slika, na koja samata vosebe i se prepishuvaat osobini. Taka ikonite se pretvoraat vo idoli: niv direktno im se oddavat pocit, lugeto se molat na niv, im se poklonuvaat, posebno "sveti" ikoni gi pofakaat, bacuvaat, im nosat pokloni, kako da rezbanoto drvo vo sebe ima nekakvi cudesni sposobnosti. Crkvi kade sto se pojavuvaat "cuda" - ikonite krvarat, placat ili od niv tecat cudni ulja, privlekuvaat golme broj luge koi gi obozhavat i gi molat da im dadat zdravje. Gi molat ikonite, 'cudotvornite' drveni sliki, ne Gospod! Vakov kult okolu ikonite sum ubeden ne e zdravo nesto i crkvata ne treba da go pottiknuvat!
quote:
��� ������ ������� �/��� �������� ��� �� ������������� ������� ��� �� ��������� ����� �� ������� ���. � ���� �� ��� ������ ���� ����������� � ������������ �������� ���� �� ����� � ������� ��� ������� ����� �� �� �������� ����� �� ����� ��� ������� �� ������� �� ������� �������, �� �� ����� ����� � �� ��������. ��� ����� ���� � ����� �� ����������� �� ��� ������ �� ���� ������, ���弝� ��� ����� �� �� ��������, �� ��� ������ �� ������� �� ������ �� �� ������ ���� ��������� � ��������. ��� �� ��������� ��������� ������������� � ������������� � ����� � ���������. ��� ������� �� ��������� ����. ����� � ������ �� �������� ��������. ��� � ���� ���. � �� �������� ����� ���� ������ �� ����� �������. �� ���� �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ����� �������� ��������� �� ��� ������ �� �� ����� ���� ��� �� ��� ��� ���.
Se slagam za zamenite. Bidejki nemozhime da go opishime neopishlivoto, posegnuvame kon nesta sto veke ni se poznati i mozhat da bidat referensa, licese na, bese ko....Taka koga na Jovan mu se prikazhuvaat nestata sto ke bidat, toj barajki zborovi i nacin da im objansit na lugeto sto videl, pishuvat: ko orli, lavovi, ezero od kristal, vinozhito i smaragdi! No vo otkrovenije 7:11-13 i se spomnuvat kako site angelite mu se poklonuvaat na Boga i go blagoslovat! Ne razbiram oti nie treba da im se molime na angelite ko npr. arxangelot Mihail, sto se zabranuvat(?) Kol.2:18) namesto direktno kon Boga?
quote:
���� �� mako ��� �� ��� (��� �������) ���� ������� �������� � ��� �� ������� �� ���?
Samite apostoli, ne im gi znaam preziminjata, verojatno pocnuvale so Ben-
quote:
������� ���� �� ���������� � �� ������������ �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� � ���� �� ������� ���. ������ �� ������ �� ����� ��� � �� �������� ���� ��������. �� ���� �� �� ����� �������� ������� �� 500 ������. ��� ��� �� �� ������� ����� �� �� ����� ���� ����� ������� ����� � ������ �� ������������� ����� ���� ��� � ����������.
Koi sme "nie" sto si spomnuvame i se podkrepuvame?. Predpsotavuvam aludiras na toa deka sum Protestant? Sum, protestiram protiv ona za sto diskutirame. Inace sum krsten vo Makedonskata Pravoslavna Crkva. No ne odam v crkva. Nitu sum priklucen na nekoja druga crkva, Protestantska ili poinakva. Kako sto spomnav imam rodnini Protestanti i vo JS.
quote:
������� �� ��� �� ��� ����, ���� �� ������, ���� �������� � ����. ���� �� ����� �� ��� ��������? �� ��� �����? ���� �� �� ������ �� ��� ��� �� ���� 600 ������. �� ���� 1000 ������, �� ���� 1500 ������. ������������� ����� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� �������. ������ ����� �� ����������� ��� ������� � �� ��� �� �������. ������ �� ��� ����������� ���� �����, ���� ������� ��������� ����.
Veruvale vo Isus Hristos, nas spasitel i Bog. Svojata vera ne ja premestile kon drveni nesta.
quote:
Originally posted by sardaukar ���� ����� 16 ���� �� �� ������ ���� ������� �� ������ �� ����� ��� ��� ���� ����� �������� �� ������ ���� ���. ��� �������� (���� � ������ ��� �������� ����������) �� �� ������� ����� �� 16 ��� �� ���� �� �� ������ ������ ��� �� ������. �������� ����� �� ��������� �� 2-3-4 ���.
Ranite Hristijani kako simbol ja upotreubvale ribata. Poslem se pojavuvaat i odslikuvanja, cesto inspirirani od paganski modeli. Potoa i ikoni, toa prerasnuvat vo veritabilen kult. Taka da 700 poslem Hrista za edno vreme tie duri i se zabranuvaat. No taa praktika e veke tolku vkoreneta, sto na kraj 783(?), vo Nicea se odlucuvat deka tie se sostaven del od (togash)katolickata crkva. I taka kultot konecno stanuvat dogma i se proglasuvat za del od ' svetata tradicijata'
quote:
Originally posted by mako Edno e da se davat pocit, drugo da se pravat idoli na koi "otecite" gi povikuvaat lugeto da im se molat, poklonuvaat, da im palat sveki, davaat pari i da se tretiraat kako da se zhivi nesta. ���� ��� � ��������� ����� ������ ���� � ����� ���弝� �� ���� ���������� ����� �� �� �� �� ������ ����������� ����� ���� ����� �������� ���� ��������. ������ ���������� �� � �������� �� ����.
Ne bila ista pocita! Postepeno se pretovrat vo kult okolu drveni ikoni i stari koski. A obidot da se prekinit taa navika neuspevat.
quote:
����� ��������, ����������, � ����� ������ ���������� ��������� ��� ��������� �������. �� ������ 2 ����������� ������ ������ ������� ���������� �� ������������� ����� �������� �� �������� ����� ��������. ���� ���, �������� ��������� ��������������, ������������ � ���������������� ���� ���������, ���� � ������������� �� ������ ������������� ��������.
Ako vistina bese taka, denes ke imase edna crkva, a ne Pravoslavna so nekolku frakcii, monophisiti i dr., Rimokatolickata, raznoraznite Protestantski crkvi i mnogu drugi.
quote:
Originally posted by mako Toa sto se pojavuvaat i poveke zabeguvanja ne gi apsolvirat i opravduvat drugite zabeguvanja. Tradiciite ne se nad zakonot.(Kol. 2.8, Mark 7: 5-13 �� ���� ���� �� �� ��������! ������ � ���� ��������� �� ������ �� ���! ������ ���������� ����� �� �� ������, �� �� ������ �� ���.
Da, no ne veruvam da 'vistinata' e vo toa sto nekoj treba da se krstit tri pati, da im se molit na ikoni itn.
quote:
��� �������� �� ����������� ����� �� ������������� �����. ����� �� �� ��������. � �� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ������� ���������� �� ��� �� �� ��������� � ���� 1500 ������, �� ����� ���� ���� �� �� ������ � �� ������ �� �� �������� ����� (����� ������� ������, � �� �� ����������).
Napishav golemo ili malo - koj mozhit da go znae brojot na tie sto ke bidat spaseni?
quote:
Zabeguvanjata ne se apsolviraat i stanuvaat opravdani so toa sto ke se pojavat uste poveke zabeguvanja. I 'izbranite' mozhat da bidat zavedeni - i ke zaveduvaat i drugi vo propasta. Zatoa i sme obvrzani da proverime dali toa sto ni se propoveduvat e spored Svetoto Pismo ili ne, pa duri i ako angeli propoveduvaat! ( Gal.1 8-9) �� �������� �� ����������! ���� �������� �� ���� ������� ������ �� ����� �� ������������� ���� � �����. �������� ������ �� �� ��������! ���� ��� ��� ��� �� ���������� � ������������� � ������� ������������� � ����������� ������������. ������ ����� �������� ���������, � ���� ��������� ����� �� ����� �������� � ������ ��������� �������� �����. ���弝� �...������� �� ���������� ������ �� �� ����� �� �� ������ ���� � ���������. ���� ����! ��������� �� ���������� ����� � ����� ������ � �� �� ����������. ���� �� quote ��� ����� �����, � �� �� ��������� ���� ��������� ����� ��� ��� �������. ���� ���������� ������� ��������� �������, ���� ��� ���������� ������� ��������� ������ � ����������.
Vo pravo si, i se izvinuvam za greskata! Pishuvav od pamet i uspejav da gi smesham stihovi od 2 Pet.2-5 so Galatite Vo vrska so proverkata, veruvam vo Boga, no ne sum spremen da im se molam i poklonuvam, da bacuvam i na drugi nacini obozhavam ikoni od angeli, apostolite, svetci, Bogorodica i dr. Veruvam deka toa ne e od Boga. Bidejki tie se sostaven del od Pravoslavieto, zaklucuvam deka ne sum Pravoslaven.
mako
quote:
���� ����� ��� �� ��������� ���� ������ ���������� �� ��������� �� ����� ������� ���� ��: ������ �� �� ����� ��� ����� ���� � �����. ����� ��� ������� �� ����� �� ����������� ���� �� ������ ����� �� �� ����� ������������ �� ������� �� ����������� ������� ��� �� ���������� ����� �� �������������, � ����� �������� �� ���� � ���� �� �� ��������� �������� ������ ������ ������� � ���� �� ������� ���� �������� � ������� �� ������� ������ ���� �������� �������������� ������ ��������� ������ ������������. ��������������� � ������� ������� ��� ����, �� �� � ����. ���� �� ���������� �� ��������������� ���������� ������� �� ����� ���� ������ ����� ���� ������� ���� ������� �� ���� �������� � ������� �� ������ �� �� �������� �� �� �������� ���� � ��� �����. ���弝� ������� �������� �� ���� �������� �� ���� ��������� ����� ���� ����. ����� ����� �� �� ����� �� �����... � ����� ����� ��� ��� �� �������. ��������� � ������������ �� ��� �������� �� ������������� ����� ��� ���� �� ��������, � � ���� ������. �� ������ �� �������� ������� ��� ���� � ����� �� (����� ������ �� �� ������� � ������) �� ���� �� �� ������� ���� �������. ��������� � ���������� �� ���� �� ���� ��������� ������� �� ������� ��� ���� �� ����� ����� ����� ������� �� ������� ��� ����. ���弝� ���� ���� ���� � ����� �� ����� ���������� �� ������ � �������. ��� ���� ����� �� �� ����(�) ���弝� ����� �� ���������� � ����� �� ��� ���� �� �� ������� ����. ����� ������������ �� ���� ����� ����� �� ����(��) � �� �� �����(��). ��� ����� �������� � �� ��� �� 20 ���. ������� �����, ����������, ��������� ������� �� ������� ������������. �������� �� �� ���������� � ���������� �� ������ �����. � ��� �� ������� ��� �������� �� ����� ���� � �� ���� ��������� �� ����� ������ ���� �� �� ������� �� �� ������� �� ������ �������� ��� �� ����� �� �� ������������ �� ��� ����, � ���� ��������� �� ������
Prvin nekolku doobjasnuvanja: za tie lugeto na fotografii od 20-tiot vek itn, mislis na monahi i kalujgerki, ili nekakvi 'svetci'? I sto znacat podvlecenite zborovi?
Angya Mako, Jas ti objasniv deka nie - pravoslavnite hristijani ne se molime i poklonuvame na ikonite, a na svetiite, koi se izobrazeni na niv. Izobrazenijata na ikonite se osvetuvaat so sveta voda, a niz toa osvetuvanje na ikonata se soopshtuva blagodatta na Svetiot Duh, i taa se pochituva kako sveta. Ikonite niz koi blagodatta Bozhja se projavuva so chudesa (iscelenie na bolni, mirotechenie i sl.) se narekuvaat chudotvorni ikoni. A tvoeto mislenje za toa shto e zdravo, a shto ne; shto e idol, a shto ikona, ni najmalku ne se sovpagja so REALNOSA, koja pak ne e nechie mislenje, bidejki e POSTOECHKA NEIZMISLENOST! I ti, so tvoeto kvazi-protestantsko mislenje se obiduvash da dokazhuvash deka nebroenite Bozhji chudesa, odnosno silata Bozhja projavena preku blagodatta na chudotvornite ikoni se nekakva izmislica?! TOA E NAVISTINA NEZDRAVO! Bidejki BOG Svojata sila mozhe da ja projavi, kako shto mu godi Nemu, a tie shto neveruvaat vo Bozhjite chudesa, ne veruvaat ni vo silata Bozhja. Togash, kakva e taa vera vo bessilen - mrtov Bog? Imeno, poradi toa protestantskite crkvi se pretvoreni vo humanitarni organizacii, a nivnata sluzhba na Boga e samo simbolichna. Na angelite i na svetcite nie im se molime, ne kako na "bogovi", a kako na "bliski na Boga" - Bozhji poslushnici i ugodnici, koi bidejki sveti, mozhat pred Boga da se pomolat i zastapat za nas. Poradi toa shto "grevot" go razdeluva i odtugjuva chovekot od Boga, Gospod mozhe da ne gi slusha molitvite, koi Mu se neugodni Nemu, no molitvite na svetite pravevednici i angeli, a osobeno tie na angelot hranitel, Gospod po voljata Negova mozhe da gi ispolni. Vo "Kolosjani 2:18", ne se govori za molitvite kon angelite, a za prelesta, samovolieto i bezrasudnosta na chovechkiot um, koj po svojata zamisla mozhe da im sluzhi na "Angeli",koi ne postojat, odnosno na gjavolot, koj misleno mozhe da mu vnushi na choveka deka e toj angel, pa duri i da mu se prikazhe vo angelski obraz. Odnosno, toa se odnesuva na sekoe velichenje na "Angeli" nad velichieto Bozh- je.Takov e sluchajot na Joseph Smith (mormonstvo) i negoviot angel Moronij. Vprochem, mnogu inoverni uchenja, eresi i sekti se proizvod na chovechkata bezrasudnost i prelest, koga nivnite osnovachi veru- vaat deka dobile vazhna informacija od nekoj angel, na koj patem samite mu sluzhele. " I, nachinajki da govori, eden od starcite me prasha:ovie oblecheni vo beli obleki, koi se i od kade doshle? Jas mu rekov nemu:ti znaesh, gospodin. I toj mi reche mene: tie se, koi prijdoa od golema skrb; tie gi izmija oblekite svoi i ja izbelija oblekata svoja so krvta na Agnecot; zatoa tie prebivaat sega pred prestolot na Boga i mu sluzhat Nemu den i nokj vo hramot Negov, i Sednatiot na prestolot kje prebiva vo niv;" (Otkrovenie 7:13,14,15). Shto mislish ti, koi se "tie", koi prebivaat pred prestolot na Boga? Se razbira, ne protestantite, bidej- ki tie neveruvaat deka postojat svetci. Imaj vo obdzir deka ti nemozhesh ednovremeno da bidesh "protestant" i pravoslaven, bidejki pravoslavnite ne se protestanti, i obratno. I lucifer bil nekogash angel Bozhji vo Carstvoto nebesno, koj patem, po sopstvenoto samovolie stanal PRV PROTESTANT, i odtogash go znaeme kako gjavol i satana. Pravoslavnata crkva nema nikakvi "frakcii", TAA E EDNA SVETA, KATOLICHKA (SOBORNA) I APOSTOLSKA CRKVA. Rimokatolichkata crkva ne e frakcija na pravoslavnata Crkva,a taa e sosem oddelna. Vsushtnost, katolichka Crkva e pravoslavnata, dodeka taa na papata e rimokatolichka.Isto taka, protestantskite crkvi ne se ogranoci na pravoslavnata crkva, a tie se oddelni crkvi, koi nemaat nikakov odnos kon pravoslavieto, ta zatoa se narekuvaat protestanti. I ako ne pripagjash na niedna Crkva, potrebno e da znaesh deka eden hristijanin, ne e hristijanin. Nadvor od Crkvata Hristova, hristijanstvoto e nevozmozhno. "Idol" ili "kumir", znachi da se zamisli ili sozdade slika na NESHTO ZA KOE NA CHOVEKOT NE MU E DADENO ZNAENJE, ILI DA SE VOOBRAZI NEKOJ ILI NESHTO, POVEKJE OD TOA SHTO VO SUSHTINA E. Primeri na idolopoklonstvo: veruvanje vo izmisleni bogovi, veruvanje vo vonzemjani, velichenje na pop zvezdi i akteri, sluzhenje na sops- tvenite poroci, t.e IDOLOPKLONSTVOTO SE ODNESUVA NA SE SHTO CHOVEKOT MU PRIDAVA POGOLEMO ZNACHENJE OD VELICHIETO NA BOGA. Nie - pravoslavnite hristijani gi pochituvame ikonite kako sveti, im se molime na svetite ugodnici i angelite, NO NIKOGASH NE GI VELICHAME NAD BOGA. Uchenjeto koe ikonite gi smeta za idoli e ERES. I navistina, nema pogolemo idolopoklonstvo, od toa na chovekot, koj svojot bezrasuden um go velicha nad Slovoto Bozhje, dozvoluvajki si slobodoumni eksperimenti na tolkuvanje, koga samiot ne razbira ni prosti zborovi.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
Evreite koristele sliki, pravele ornamenti i figuri. Ne e do pravenjeto sliki, tuku vo odnosot sprema niv. Lugeto da ne im se molat i poklonuvaat, da im davaat pocit na eden nacin sto go svrtuvat vnimanijeto ne kon Gospod, tuku sprema napravenata slika, na koja samata vosebe i se prepishuvaat osobini. Taka ikonite se pretvoraat vo idoli: niv direktno im se oddavat pocit, lugeto se molat na niv, im se poklonuvaat, posebno "sveti" ikoni gi pofakaat, bacuvaat, im nosat pokloni, kako da rezbanoto drvo vo sebe ima nekakvi cudesni sposobnosti. Crkvi kade sto se pojavuvaat "cuda" - ikonite krvarat, placat ili od niv tecat cudni ulja, privlekuvaat golme broj luge koi gi obozhavat i gi molat da im dadat zdravje. Gi molat ikonite, 'cudotvornite' drveni sliki, ne Gospod! Vakov kult okolu ikonite sum ubeden ne e zdravo nesto i crkvata ne treba da go pottiknuvat!
����� �! ����� ������� ��������, ���弝� �� ����� �� ���������� ������� ����� �� ��� ��� � �� ��������, �� ������... ���� ����� �� �� �����. ���� �������� �� ���� ������� �� ���� ����� ������, � �� �������.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
Se slagam za zamenite. Bidejki nemozhime da go opishime neopishlivoto, posegnuvame kon nesta sto veke ni se poznati i mozhat da bidat referensa, licese na, bese ko....Taka koga na Jovan mu se prikazhuvaat nestata sto ke bidat, toj barajki zborovi i nacin da im objansit na lugeto sto videl, pishuvat: ko orli, lavovi, ezero od kristal, vinozhito i smaragdi! No vo otkrovenije 7:11-13 i se spomnuvat kako site angelite mu se poklonuvaat na Boga i go blagoslovat! Ne razbiram oti nie treba da im se molime na angelite ko npr. arxangelot Mihail, sto se zabranuvat(?) Kol.2:18) namesto direktno kon Boga?
�� ���� ���� ��� ����� �� �� �� ��������. ��������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���� � ����� ������� ������� ��� ����. �����, ����� �� �� ����� ����������� ���� �� �� ��������� �� �������� ������������. ������� � ���������� �� ����� �� ��������� ����� �� ��� �� �������. � ���� �� ����� � ����������� ���������� �� ������ � ��� ����� ����� �������. ���� �� �������� �� �� ������ �� ����� �������� (���������) �� ����� ������ ���������� �� �� �� ������ �����. ���� ������ �� ������ �������, �� �� ���� �� ������� �������� ������� �� ������. ��� �� �� �� ������ ���������� ����� �� �� �������� �� ������� �� ���� ��. ���� �� ��� ������ �������� ������ �� ����� �� ������ ����� �� ��������� ������ 23.00 �����, � ��������� �� 3.00 (� ������). ��� ����� �� ������� �� ����� �� 4.00 ��� ����� ����� �� 5.00 �� �������: ����� ����� �� �� ������ �����. ���� ����� �������� �������� ����� �������� ����� ����� �� ������������ �� ���������� ������. �� �����, ���, ��� ������ ���, ��� ������ �����... �� ������� �������. �������� �����: ����� �� �� ����� ������ ������ ��������� �� ��������. ���� ����� �� � ������, �� ���� ������� �� ����� �� ��� ����. �� ������ �� ���� ������������� ��� � ���� ������, �������� ���� ����� ��������� �������. � ���� �� ���� ������ ����! ��� ��� �� ������ � �� ������ �� ����� �� �������� ���� �� ������, ������� � ���� ��������� �������� ������ ����� ���� 30 ������ ������, � ���������� ����� �� ��������� �� ����������� ���������� 24 ������� ������� (�.�. ���������), �� ��� ��� � ���� �������. � ������� � �� ������� �� ��� ���� ���� ������� � ��� ����� ���� ������ �� �������� �� �������. ��� ��� � �������� �� ����� ���� ����� �������� �� ��������, � �� ����������� ����������� � �� ���� � �� ���������, ������� �� ��������������� ����� �� ������������ ��� ����. � ��� �� ����� ������ �� ����� ����������� ��� ����, �� �� �����: ���� ������ �� ����� ����� �� �� ����� � �� �� ���������. ��, �� �����! �� ���� ��� ���������� �� ��������� �� �����! � ��� ��� �� ������, �� ���, �� �� ������������ �� �� �� �������! ���� �������� �� ���������! � ��� �� ������ ���� ���!������ ������ � ������ �� ������ ����������� ��������! �� �� �� �������� ��������� � �� ������� �� ���� ����� � ��� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ��� ����� � �� �� ������� ����� �� ��� �� ������� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ������������ ������� � ����������� �� ����� ���� ��� �� ��� ����.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako [br ���� �� mako ��� �� ��� (��� �������) ���� ������� �������� � ��� �� ������� �� ���? Samite apostoli, ne im gi znaam preziminjata, verojatno pocnuvale so Ben-
��� �� �� ����, ���� ������ ������� �������� ��� �� ������ ���������� �� ������� ��� ���� ������� �� ������������� ���������� ����� (���� ����������� � ������������ �� �������������� ����� � ����). �� ��� ��� ����������� � �� ����� �� ������������� ���� � ����� ���������� � ����� ����� ������ �� ��� �������. �� �� �������� �� �� ��������� ��� �� ��� ��� ��� �� ������� ��������� ����� �� ������� �� ���������������? ���� �������? ���� ��������? ���� ��������? �� �� ������ ��� ����� ������� ���� �� �� ������ �������� �� ������������� �����? ���弝� �� ����� ��� �� ������? �� ����� ��� �� ���������� ���� �������?
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
������� ���� �� ���������� � �� ������������ �� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������, ��� ���� � ���� �� ������� ���. ������ �� ������ �� ����� ��� � �� �������� ���� ��������. �� ���� �� �� ����� �������� ������� �� 500 ������. ��� ��� �� �� ������� ����� �� �� ����� ���� ����� ������� ����� � ������ �� ������������� ����� ���� ��� � ����������. Koi sme "nie" sto si spomnuvame i se podkrepuvame?. Predpsotavuvam aludiras na toa deka sum Protestant? Sum, protestiram protiv ona za sto diskutirame. Inace sum krsten vo Makedonskata Pravoslavna Crkva. No ne odam v crkva. Nitu sum priklucen na nekoja druga crkva, Protestantska ili poinakva. Kako sto spomnav imam rodnini Protestanti i vo JS.
�� ���� ���� �� �� �������, ���弝� �� ����������� ������� �� �� ���� ���! �� ������ ���� ������� �� ��� �� �����:
quote:
� ���� ����� ��� �� ��������� �� �� ����� (���� ��� � ����� ����� �� �������) ����� �� �� ����� �� ����������� �� �������� ����. ��� �� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ����������� ��� �� �������� �����. �� ����. ���� ������������� � �������� ����������� �� ��� �� � �������� ���� ���� �����. ������ �� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ������ ������ ���� ���� � �� �� ������. ���� �� ������ ������� �� ������� ����, �� ���� �� ��. ���� �� ������ ��������� �� ���. ���� ���� ����� ��!? ���� ��� � ������������� ���������� � ��������� �� ������ ���� ��� �� ���������� �� ��������� � �������� �� ������ ���� � ��������� ��������� �� ��� �� �� ������� � ��������� ��� ���� �� �� ���� ������ ������ �����������.
� � �� �������� �� �������� �� ���������, ��� � ������ �� ����� ��������� �� ���� ���������� ���� �� ������� �������� �� ���������� ����� ������� �� �������� � ��������. �� ��� � ����� ���� �� � �������� �� ������ �����������, ������� ������ �� ����. ���弝� ����� ��������� ����� ����� �� ������ ���� � ����� ��� �� ��� ������� � ��������. ������ ���������� �� ������ �����, ����� ������ � ���� (��������) ��� � ������ �� �����/������ (�������) �� �� ����� (�� ����� �� �������).
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
����� ��������, ����������, � ����� ������ ���������� ��������� ��� ��������� �������. �� ������ 2 ����������� ������ ������ ������� ���������� �� ������������� ����� �������� �� �������� ����� ��������. ���� ���, �������� ��������� ��������������, ������������ � ���������������� ���� ���������, ���� � ������������� �� ������ ������������� ��������. Ako vistina bese taka, denes ke imase edna crkva, a ne Pravoslavna so nekolku frakcii, monophisiti i dr., Rimokatolickata, raznoraznite Protestantski crkvi i mnogu drugi.
��� � �� ���������� �� ��������. ���� � ���������� ���� �� ����. ��� �� ���� ����, ����� ����� �� ��� �� ������ ���� ����� �� ��� ��������� � �������� �� ���� ������� ���弝� ������ �� �� ��� ������� ����� ���� ��� ��� �������� �� �������. �� ������� ������� �� ������������� �����! ����������, ����������, ����� ��� �� ���� ���� ��������� �� ������ � �� ������� ��������� �������� �� ������ �� �������. �� ������ ������� ��������� �� ����� ����� �� ����� �� ������������� ���������. ������� ��� � ��� � �� �� ��������� �������� ������ �� ���� �� ������� ������ ������. ��� ���� ����� �� �������� �������� �� ������������� ����������� ����. �� ���� ����� � ��������� ������ ��� � �� �� ����� ����� �� �� �������.
sardaukar
quote:
Originally posted by mako
��� �������� �� ����������� ����� �� ������������� �����. ����� �� �� ��������. � �� ������ �� ������ ��� �� ����� �� ������� ���������� �� ��� �� �� ��������� � ���� 1500 ������, �� ����� ���� ���� �� �� ������ � �� ������ �� �� �������� ����� (����� ������� ������, � �� �� ����������). Napishav golemo ili malo - koj mozhit da go znae brojot na tie sto ke bidat spaseni?
�� ������ ���� ���� ����������� ��������, �������� �� ������������� ����� ���� ����������� ���� ����� ���� �� ����� �� ������� ��� ���� ������. � ��������� ���� ���� ���� ����, ������ ���� �������� � ����������. ��� �� �������� �� ���, �� ���� ���� �� ������� �� ���� ��� ��� �� ���� ������������� ���� �� ���������� ������ �� �� �������� ������� �������� � ������� ������� � ���� ���������� ����� �� �� ������, �� ����������� ���� � ����� �������� �� ������� ���� �� �� ����������. ���� ����������� ���������� ������ ������� �� �� ������. � ������� �������� �� �� ��������.. �� ���� ��������� ��� ��������������� � �������������: �� ��� ������� ���� ��� �������� �������� �����, � ��� �������� �������� ������ �� ��������!? ��� � �����, � ��� � ����!?
mako
quote:
Mako, Jas ti objasniv deka nie - pravoslavnite hristijani ne se molime i poklonuvame na ikonite, a na svetiite, koi se izobrazeni na niv. Izobrazenijata na ikonite se osvetuvaat so sveta voda, a niz toa osvetuvanje na ikonata se soopshtuva blagodatta na Svetiot Duh, i taa se pochituva kako sveta. Ikonite niz koi blagodatta Bozhja se projavuva so chudesa (iscelenie na bolni, mirotechenie i sl.) se narekuvaat chudotvorni ikoni. A tvoeto mislenje za toa shto e zdravo, a shto ne; shto e idol, a shto ikona, ni najmalku ne se sovpagja so REALNOSA, koja pak ne e nechie mislenje, bidejki e POSTOECHKA NEIZMISLENOST!
Ne pravit samo Gospod cuda, tuku toa i gjavolot mozhit da go pravit za da go ottrgnit vnimanijeto na lugeto od Boga, i da im se molat na drugi nesta namesto na Gospoda.
quote:
I ti, so tvoeto kvazi-protestantsko mislenje se obiduvash da dokazhuvash deka nebroenite Bozhji chudesa, odnosno silata Bozhja projavena preku blagodatta na chudotvornite ikoni se nekakva izmislica?! TOA E NAVISTINA NEZDRAVO,bidejki BOG Svojata sila mozhe da ja projavi, kako shto mu godi Nemu, a tie shto neveruvaat vo Bozhjite chudesa, ne veruvaat ni vo silata Bozhja. Togash, kakva e taa vera vo bessilen - mrtov Bog?
Bog se umejt. No sme upomeneti da gi testirame site nesta i da go zadrzhime toa sto e dobro.
quote:
Imeno, poradi toa protestantskite crkvi se pretvoreni vo humanitarni organizacii, a nivnata sluzhba na Boga e samo simbolichna.
Verojatno smetaat deka e povazhno da bidat megu siromasite, bolnite, marginaliziranite i omrazenite, da go shirat Evangelieto i da pomagaat kolku sto znaat i umejat, od kolku da bidat opsednati so toa dail lugeto se krstat, ako dali toa go prvat ednash ili tri pati, dali im se klanjaat i molat na rezbanite drva. Nisto ne ja sprecuvat Pravoslavnata Crkva da prodajt bar del od raskoshnite vili, zemjisteto, i poaktivno da se angazhirat. Inace drugi ke ja zadovoluvaat duhovnata zhed i ke gi "zaveduvaat" lugeto.
quote:
Na angelite i na svetcite nie im se molime, ne kako na "bogovi", a kako na "bliski na Boga" - Bozhji poslushnici i ugodnici, koi bidejki sveti, mozhat pred Boga da se pomolat i zastapat za nas. Poradi toa shto "grevot" go razdeluva i odtugjuva chovekot od Boga, Gospod mozhe da ne gi slusha molitvite, koi Mu se neugodni Nemu, no molitvite na svetite pravevednici i angeli,a osobeno tie na angelot hranitel, na koi nie im se molime za tie da se zastapat za nas pred Boga, Toj po voljata Negova mozhe da im ugodi na Svoite ugodnici, slushajki ja nivnata molitva.
Isus velit: Jas sum patot, vistinata i zhivotot, nikoj ne stignuvat kaj Otecot osven preku MENE. Ima samo eden posrednik megu nas i Boga, i toa e Isus. I ne ucit da se molime:Oce nash, ti sto si vo neboto... Nikoj angel, pa i arhangel da e, nitu Bozhjata majka nema mok nad Gospoda, za da zboruvat so nego vo nashe ime! Nikoj ne ne znajt i sakat tolku i taka kolku sto ne znajt i sakat Gospod. Mozhime da krijame i da gi lazhime drugite, a i samite sebesi da se lazhime, no pred nego nisto nemozhime da prikrijame.
quote:
Vo "Kolosjani 2:18", ne se govoi za molitvite kon angelite, a za prelesta, samovolieto i bezrasudnosta na chovechkiot um, koj po svojata zamisla mozhe da im sluzhi na "Angeli",koi ne postojat, odnosno na gjavolot, koj misleno mozhe da mu vnushi na choveka deka e toj angel, pa duri i da mu se prikazhe vo angelski obraz. Odnosno, toa se odnesuva na sekoe velichenje na "Angeli" nad velichieto Bozh- je.Takov e sluchajot na Joseph Smith (mormonstvo) i negoviot angel Moronij. Vprochem, mnogu inoverni uchenja, eresi i sekti se proizvod na chovechkata bezrasudnost i prelest, koga nivnite osnovachi veru- vaat deka dobile vazhna informacija od nekoj angel, na koj patem samite mu sluzhele.
Tocno bidejki vo nas ima takov nagon sme i predupreduvani da ne padnime na iskushenijeto i da se molime na drugi osven Boga. Vo otkrov., Jovan, impresioniran i zanesen od toa sto go gledat, dva pati pagat pred angeli i pocnuvat da im se molit. Dva pati e upomenuvan: NEMOJ TAKA! I jas sum Bozhji sluga. Na GOSPOD ke mu se molis! Gospod gi stori i angleite, toj e pocetokot i krajot i slavata mu prigat nemu i samo nemu!
quote:
" I, nachinajki da govori, eden od starcite me prasha:ovie oblecheni vo beli obleki, koi se i od kade doshle? Jas mu rekov nemu:ti znaesh, gospodin. I toj mi reche mene: tie se, koi prijdoa od golema skrb; tie gi izmija oblekite svoi i ja izbelija oblekata svoja so krvta na Agnecot; zatoa tie prebivaat sega pred prestolot na Boga i mu sluzhat Nemu den i nokj vo hramot Negov, i Sednatiot na prestolot kje prebiva vo niv;" (Otkrovenie 7:13,14,15). Shto mislish ti, koi se "tie", koi prebivaat pred prestolot na Boga? Se razbira, ne protestantite, bidej- ki tie neveruvaat deka postojat svetci.
Tie se luge koi ne se otkazhale od Boga i pokraj toa sto bile progonuvani i pominale niz sekakvi iskushenija. Mozhno e i da ima vrska so prethodno spomnatite pleminja na Israel.
quote:
Imaj vo obdzir deka ti nemozhesh ednovremeno da bidesh "protestant" i pravoslaven, bidejki pravoslavnite ne se protestanti, i obratno. I lucifer bil nekogash angel Bozhji vo Carstvoto nebesno, koj patem, po sopstvenoto samovolie stanal PRV PROTESTANT, i odtogash go znaeme kako gjavol i satana.
Tiiiih, kako me procita volku brzo! Taman planirav da ja formiram ultra-heretskata MakOdonska Pravoprotestantska Crkva!! [:)][;)]
quote:
Pravoslavnata crkva nema nikakvi "frakcii", TAA E EDNA SVETA, KATOLICHKA (SOBORNA) I APOSTOLSKA CRKVA. Rimokatolichkata crkva ne e frakcija na pravoslavnata Crkva,a taa e sosem oddelna. Vsushtnost, katolichka Crkva e pravoslavnata, dodeka taa na papata e rimokatolichka.Isto taka, protestantskite crkvi ne se ogranoci na pravoslavnata crkva, a tie se oddelni crkvi, koi nemaat nikakov odnos kon pravoslavieto, ta zatoa se narekuvaat protestanti. I ako ne pripagjash na niedna Crkva, potrebno e da znaesh deka eden hristijanin, ne e hristijanin. Nadvor od Crkvata Hristova, hristijanstvoto e nevozmozhno.
Ke moram da go zemam toj "rizik" bidejki ne sum spremen da im se klanjam na sliki od apostolite, Bogorodica, angeli i dr.
quote:
"Idol" ili "kumir", znachi da se zamisli NESHTO NEPOSTOECHKO, ZA KOE NA CHOVEKOT NE MU E DADENO ZNAENJE, ILI DA SE VOOBRAZI NEKOJ ILI NESHTO, POVEKJE OD TOA SHTO VO SUSHTINA E. Primeri na idolopoklonstvo: veruvanje vo zamisleni bogovi, veru- vanje vo vonzemjani,izmisluvanje na nepostoechki neshta, veliche- nje na pop zvezdi i akteri, sluzhenje na sopstvenite poroci, t.e IDOLOPKLONSTVOTO SE ODNESUVA NA SE SHTO CHOVEKOT MU PRIDAVA POGOLEMO ZNACHENJE OD VELICHIETO NA BOGA. Nie - pravoslavnite hristijani gi pochituvame ikonite kako sveti, im se molime na svetite ugodnici i angelite, NO NIKOGASH NE GI VELICHAME NAD BOGA. Uchenjeto koe ikonite gi smeta za idoli e ERES. I navistina, nema pogolemo idolopoklonstvo, od toa na chovekot, koj svojot bezrasuden um go velicha nad Slovoto Bozhje, dozvoluvajki si slobodoumni eksperimenti na tolkuvanje, koga samiot ne razbira ni prosti zborovi
Ko taka smetajme za "eretik", slavata mu pripagat na Boga i nemu ke mu se molam, na ikoni od angeli i drugi NIKOGASH. Leka nojk.