Don't drink and dial!
Don't drink and dial!
sapeski [img]http://www.cherryflava.com/cherryflava/images/dialing.gif[/img] Virgin mobile [url="http://www.virginmobile.com.au/dui/index.html"]претстави[/url] нова услуга која ги блокира вашите чести бирани броеви додека сте пијани. Анкетата покажала дека:
  • 95 проценти од луѓето бираат на телефон додека се пијани;
  • 30% од овие разговори се бирани кај вашите бивши девојки/дечковци, 19% кон моменталните партнери и 36% кон било кој од вашиот именик;
  • Исто така 54% од пијаните луѓе прават 1 до 3 повици ноќе, 35% од испитаниците бираат повеќе од еднаш неделно, а 37% повеќе од еднаш месечно! Ова е доволно да ви ја зголеми тековната сметка!
  • И конечно, 55% од нас го земаат телефонот да проверат кој не барал споредени со 8% кои би убиле за Аспирин да им помине главата!