Јуда
Јуда
a-pin-dim Јуда / Мизар Над градот сиво сонце се бори со облаци, под нив се дига врева од ѕвонци и клопотарци. Најнапред оди Јуда со своите разбојници, од уста дождови му врнат од пцости и гадости Ѕвона ѕвонат, земја ќе се раскине, место љубов – лагата н#232; обзеде. Од небо на златни крилја гулаб долета, на главата му бело писмо и црна судбина. И во него слово до сите бедници, историја со два краја, меч со две острици. Ѕвона ѕвонат, небо ќе се истури, место љубов – лагата н#232; победи. Ѕвона ѕвонат, земја ќе се раскине, место љубов – лагата н#232; обзеде. Ви надевам тежок јарем – право на слобода, во една рака трнлив венец и кама во другата. Пред вас е сугуба река со два ракавци, едниот се вика правда, другиот страдање. [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Aktuelnosti/juda270420052.jpg[/img]
AlF0t i?